Abelia

Innhold

Kryptisk kompetansepolitikk

Portrettfoto av Haugli

Administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia. Foto: Esben Johansen.

Må noen hacke kampflyet F-35 før vi erkjenner mangelen på IKT-sikkerhetskompetanse i Norge? spør Håkon Haugli i denne kommentaren.

3. november landet de første tre F-35 kampflyene på Ørlandet utenfor Trondheim. Fra 2018 til 2024 får vi ytterligere seks fly i året, før vi til slutt disponerer 52 fly. Kostnaden er beregnet til 275 milliarder kroner gjennom flyenes livsløp. Samtidig er det klart at Norge skal kjøpe fire nye ubåter til en anslått verdi av 30 milliarder kroner frem mot 2030.

Dette er moderne forsvarsmateriell som lener seg på svært avansert teknologi. Det krever betydelig teknologisk kompetanse, og ikke bare til praktisk arbeid med drift og vedlikehold. Like viktig blir informasjonshåndtering som vil kreve avansert kompetanse innen IKT-sikkerhet generelt og kryptologi spesielt.

Må sikre digital informasjon

Digitaliseringen påvirker de fleste områder av samfunnet. Noen steder gir teknologi mulighet til å løse oppgaver mer effektivt, andre steder kaster teknologi helt rundt på bransjer og næringer. Når sentrale funksjoner i samfunnet som forsvar, finans og helse digitaliseres, blir det åpenbart kritisk å sikre digitale informasjonsstrømmer.

NIFU har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet sett nærmere på fremtidig behov for IKT-sikkerhetskompetanse i Norge. I rapporten som ble overlevert i august avdekkes en mangel på 4.100 personer med slik kompetanse i 2030. De mener derfor at tilbudssiden må økes med 37 prosent de neste årene.

Fagmiljøet for kryptologi er lite, og de få professorene vi har nærmer seg pensjonsalder. 

Slike varsku er ikke noe nytt. Allerede i 2014 utarbeidet DAMVAD og Samfunnsøkonomisk analyse en rapport for Kommunal- og moderniseringsdepartementet som viser at Norge styrer mot en kritisk kompetansemangel innen IKT. I "beste" fall vil hver fjerde IKT-stilling stå ubesatt i 2030.

Flere studieplasser

Likevel øker antall IKT-studieplasser ganske beskjedent. Regjeringen skal ha honnør for å starte opprustingen av IKT-utdanningen med blant annet 1000 studieplasser i neste års statsbudsjett, men de går fortsatt med for små skritt. Vi har rekordstor økning til IKT-utdanning i Norge, og langt flere må få mulighet til å studere dette som sitt førstevalg. Samtidig må vi styrke miljøene som sikrer oss den mest kritiske kompetansen.

NIFU-rapporten trekker eksplisitt frem kryptologi som et kritisk område. Her er fagmiljøet relativt lite, og de få professorene innen faget nærmer seg pensjonsalder. Det haster å utdanne flere på bachelor-, master- og PhD-nivå, samt styrke forskningsmiljøer som kan sikre informasjonshåndtering i fremtiden.

Krever sikkerhetsklarering

Oppgaver innen samfunnssikkerhet vil ofte kreve så strenge sikkerhetsrutiner og -klareringer at vi i stor grad må sørge for at vi i alle fall er delvis selvforsynt med kompetansen. En stor andel utenlandske studenter og forskere innen kryptologi er ikke nødvendigvis en sikkerhetsrisiko i seg selv. Imidlertid er vi sårbare hvis mange av disse forlater Norge til fordel for vitenskapelige miljøer i andre land.

Det finnes gode initiativer som myndighetene kan vie oppmerksomhet. Simula og Universitetet i Bergen har startet en lovende satsing som i tillegg til å vektlegge utdanning og forskning innen kryptologi, også satser sterkt på anvendelse av kunnskapen. Det gir nødvendig kompetanse for å sikre samfunnskritiske funksjoner, men det legger også grunnlag for et næringsliv innen IKT-sikkerhet og kryptologi som kan eksportere tjenester i et globalt marked.

(Denne kommentaren er tidligere publisert i Dagens Næringsliv)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: