Innhold

Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?

I rapporten "Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?" kartlegges verdien av data i dag, hva den kan bli og hvordan kan bli virkelighet.

Er data den nye oljen for Norge? I denne rapporten viser vi at data som ressurs ikke kan sammenlignes direkte med olje, eller med andre naturressurser. Men verdiene vi vil kunne hente ut av data i fremtiden er på nivå med oljen. Den norske dataøkonomien, det vil si verdiskaping som baseres direkte på anvendelse av data som «råvare», representerer allerede i dag en betydelig verdiskaping målt som andel av BNP.

Rapporten er utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Abelia og NHO

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: