Innhold

Nyby - Leder an i omsorgsrevolusjonen

Nyby - frivillig og pasient på sykehus.

De fleste kommuner sliter med knapphet på tid og ressurser innen helse og omsorg. Nyby er en digital plattform som gjør det mulig å mobilisere ledige, kvalifiserte ressurser til viktige velferdsoppgaver enklere enn noen gang tidligere.

Gjennom ressurssamarbeid med Nyby kan kommuner frigjøre helseansattes tid, og få flere hender til de mest sårbare.  Ressurssamarbeid i kommunen bidrar også til økt inkludering, redusert ensomhet og lavterskel vei inn i arbeidslivet.

Nyby-modellen: Teknologi er bare halve løsningen

Like viktig som selve teknologien og produktet, er prosessen og metodikken for endringsledelse og nyttiggjøring av plattformen. Derfor er Nyby mer enn tilgang til produkt, men også felles innsats knyttet til prosess og erfaringsdeling.

Digitale delingsplattformer har revolusjonert en rekke bransjer, gjennom å koble behov og ressurser på nye måter. Selv om offentlig er silobasert, er det et stort potensiale for tilsvarende deling av ressurser.  

Men ting tar tid i offentlig sektor, nye ideer får mye applaus, men det tar lang tid før man implementerer og skalerer. Det gjør at læringsløpet blir lengre noe som reduserer fart. Men koronapandemien har derimot vist at det er mulig å få til raske endringer om vi må. Tilbakemeldinger fra kommuner gir kvalitative vurderinger på at verdien av å ha med bedriften på laget er mange ganger mer verdt enn prisen. 

Nyby er likevel et eksempel på en tjeneste som ikke kunne vært laget uten et tett utviklingspartnerskap med offentlig sektor. Det at tjenesten nå har blitt skalert fra de første 8 utviklingspartnerne til over 50 kommuner og organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, gir indikasjoner på eksportmuligheter som kan springe ut av slike samarbeid.

For Nyby gjelder det nå å få til videre utrulling så det blir maks nyttiggjort i Norges land, samt eksportere erfaringene på en skalerbar plattform ut i Europa. med skala blir plattformen også bedre for norske kommuner. 

Se også: Nyby-gründeren Fredrik Gulowsen i intervju på NRK Lindmo

Innsikt og kilder

I følge Perspektivmeldingen vil omtrent en av tre nordmenn måtte jobbe i helse og omsorg i 2060 for å dekke opp for økende demografisk endring og nye behov, og allerede i 2035 trengs 110.000 flere årsverk innenfor denne sektoren. I dag jobber ca. en av fem yrkesaktive i sektoren.

Endringer i den demografiske utviklingen med større andel eldre og lavere andel yrkesaktive, flere multisyke, mental sykdom, migrasjon, klimaendringer, den teknologiske utviklingen med avanserte, dyre behandlingsformer og økte forventninger til persontilpasset helsehjelp er noen av faktorene som spiller inn.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Digitaliseringen og teknologiutviklingen åpner for nytt og bedre samspill mellom offentlig, privat og ideell sektor. Et samspill som vil gi økt innovasjon, mer effektiv utnyttelse av ressursene og bedre tjenester. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: