Nyby - Leder an i omsorgsrevolusjonen

Nyby - frivillig og pasient på sykehus.

De fleste kommuner sliter med knapphet på tid og ressurser innen helse og omsorg. Nyby er en digital plattform som gjør det mulig å mobilisere ledige, kvalifiserte ressurser til viktige velferdsoppgaver enklere enn noen gang tidligere.

Gjennom ressurssamarbeid med Nyby kan kommuner frigjøre helseansattes tid, og få flere hender til de mest sårbare.  Ressurssamarbeid i kommunen bidrar også til økt inkludering, redusert ensomhet og lavterskel vei inn i arbeidslivet.

#Omsorgsrevolusjonen starter nå. Vil du være med?

Omsorgsrevolusjonen betyr ikke skremmende tall og en helsetjeneste i spagat. Den betyr muligheter. For å lykkes må vi samarbeide, og tenke forbi dagens diskusjon om offentlig og privat. La oss gripe mulighetene sammen. Det var det innledende budskapet under webinaret som sparka oppropet i gang. Det var Abelia, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech som tromma sammen til webinar under tittelen: #Omsorgsrevolusjonen starter nå. Vil du være med?

Les mer og se opptak her

Nyby-modellen: Teknologi er bare halve løsningen

Like viktig som selve teknologien og produktet, er prosessen og metodikken for endringsledelse og nyttiggjøring av plattformen. Derfor er Nyby mer enn tilgang til produkt, men også felles innsats knyttet til prosess og erfaringsdeling.

Digitale delingsplattformer har revolusjonert en rekke bransjer, gjennom å koble behov og ressurser på nye måter. Selv om offentlig er silobasert, er det et stort potensiale for tilsvarende deling av ressurser.  

Men ting tar tid i offentlig sektor, nye ideer får mye applaus, men det tar lang tid før man implementerer og skalerer. Det gjør at læringsløpet blir lengre noe som reduserer fart. Men koronapandemien har derimot vist at det er mulig å få til raske endringer om vi må. Tilbakemeldinger fra kommuner gir kvalitative vurderinger på at verdien av å ha med bedriften på laget er mange ganger mer verdt enn prisen. 

Nyby er likevel et eksempel på en tjeneste som ikke kunne vært laget uten et tett utviklingspartnerskap med offentlig sektor. Det at tjenesten nå har blitt skalert fra de første 8 utviklingspartnerne til over 50 kommuner og organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, gir indikasjoner på eksportmuligheter som kan springe ut av slike samarbeid.

For Nyby gjelder det nå å få til videre utrulling så det blir maks nyttiggjort i Norges land, samt eksportere erfaringene på en skalerbar plattform ut i Europa. med skala blir plattformen også bedre for norske kommuner. 

Se også: Nyby-gründeren Fredrik Gulowsen i intervju på NRK Lindmo

Nyby bidrar til å løse samfunnsutfordringer. Les mer: 

Aldringens belastning på helse og omsorgssektoren

  • Helse og omsorg er en arbeidsintensiv sektor. Omtrent en av tre må jobbe i helse og omsorg i 2060 ifølge Perspektivmeldingen, og allerede i 2035 trengs 110.000 flere årsverk innenfor denne sektoren. I dag jobber omtrent en av fem i sektoren.
  • Stor mangel på kvalifisert arbeidskraft: NAVs bedriftsundersøkelse viser at det er høyest mangel på arbeidskraft innen helse, pleie og omsorg. I 2021 er denne mangelen estimert til 13500 fagarbeidere.
  • Stor arbeidsbelastning, særlig i omsorg: Omsorg er i dag manuelt produksjonsarbeid. Store kompetanse- og omstillingsbehov i vente. Det gjenspeiles i et høyt sykefravær i omsorgsyrker på 11 prosent.
  • Press på offentlige budsjetter: Helseutgiftene (372 milliarder kr) utgjorde 17,6 % av de totale offentlige utgiftene i 2019. Framskrivninger viser at gapet mellom tilgjengelige ressurser og ressursbehovet i helsetjenesten vil fortsette å øke. Befolkningens helsebehov og forventninger vil fremover bli større enn det helsetjenesten kan dekke.
  • Behov for samhandling mellom tjenestene
  • Innsats fra pårørende: Pårørende spiller allerede en sentral rolle i dagens velferdsmodell. Rundt 800 000 personer er til enhver tid i en situasjon der de hjelper en eller flere syke eller eldre i egen familie eller omgangskrets. Verdien av disse rundt 110 000 årsverkene er formidabel.
  • Andre drivere: Økning i livsstils og kroniske sykdommer, rus og psykiatri og sosiale ulikheter i helse

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Teknologidrevet innovasjon i offentlig sektor

Digitaliseringen og teknologiutviklingen åpner for nytt og bedre samspill mellom offentlig, privat og ideell sektor. Et samspill som vil gi økt innovasjon, mer effektiv utnyttelse av ressursene og bedre tjenester. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: