Ludenso: Gjør utdanning og læring mer engasjerende

Gutt med VR briller

Ludenso ønsker å bidra til at alle barn skal bli digitale skapere, og at de skal føle mestringsfølelse med dagsaktuell teknologi. For å bidra til dette jobber de tett med lærere landet over for å skape en enkel, pedagogisk fundamentert AR-plattform som lar lærerne bli digitale helter i klasserommet.

Ludenso er en startup med mål å gjøre utdanning og læring mer engasjerende. Selskapet utvikler AR (augmented reality)-løsninger som er skreddersydd både elever og lærere. Sentralt i Ludensos forretningsmodell er at brukeren skal stå i sentrum av produktutviklingen. Selskapet samarbeider derfor tett sammen med skoler i produktutviklingsfasen slik at det er best mulig tilpasset læringssituasjonen. 

Utvidet virkelighet

Utvidet virkelighet er en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data, for eksempel ved bruk av grafikk og lyd. Man får et ekstra lag av informasjon. Den ekstra informasjonen utvider virkeligheten på en eller flere måter.

Selskaper som Ludenso bidrar til å utvikle læringsteknologi som øker barns læring, og kan bidra til mer differensiert og mangfold i undervisningen. Den bidrar også til at barn blir digitale skapere, og blir smartere i håndteringen av digitale teknologier. Løsningene stimulerer til skaperglede og kreativitet.

Ludenso utvikler AR-teknologi og en gratis tjeneste for 3D-modellering som kan benyttes i klasserommet for å gi en ekstra dimensjon til læringssituasjonen hvor lærerne kan la barna utfolde seg og tenke kreativt. Kombinert med bruk av AR kan elevene oppleve sine modelleringer i ekte størrelse. 

Konkurransen i det internasjonale edtech markedet er knallhard. Selskaper som Ludenso er helt avhengige av skoler som velvillig bruker tid og ressurser på at de får komme inn og utvikle sine produkter i samspill med skoler, elever og lærere.

Abelia mener derfor det burde opprettes test-beds hvor selskaper som Ludenso kan møte skoler hvor det er åpent for å teste ut prototyper og som gjør at selskapet kan mer effektivt skreddersy løsningene til elevenes og lærernes behov. Denne type test-beds kan bidra til at selskaper som Ludenso raskere kan utvikle produkter som er klare for markedet. Ludenso har deltatt i en svensk test-bed. Se mer på nettsiden til Swedish EdTest.

Ludenso bidrar til å dekke kompetansegapet. Les mer:

Kompetansegapet

  • Arbeidslivet mangler kompetanse: 6 av 10 NHO-bedrifter oppgir at bedriften har et udekket kompetansebehov. Kompetansebehovsutvalget viser at det er særlig mangel på kvalifisert arbeidskraft innen helse, bygg og IKT.
  • Endringer i teknologi, klima og demografi fører til nye kompetansebehov: Teknologisk utvikling, klimautfordringer og demografiske endringer vil føre til nye arbeidsoppgaver og nye måter å jobbe på som vil kunne endre næringsstrukturen og kompetansebehovene i årene fremover. Endringene vil påvirke alle næringer og de fleste yrker.
  • Digitalt utenforskap: Over 800.000 nordmenn har svake IT-ferdigheter. Det digitale klasseskillet gir spesielt stort utslag hos eldre og fattige, samt at nær halvparten av innvandrerne i Norge har svake digitale ferdigheter.
  • Frafall i skolen: Hver 3. ungdom fullfører ikke videregående opplæring. Andelen har vært stabil de siste 20 årene.  
  • Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner: Det er tydelige forskjeller mellom kjønnene på alle nivåer i utdanningssystemet. Kunnskapsgrunnlaget i NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp viser at kjønnsforskjellene i opplæringsløpet er betydelige og får konsekvenser for videre utdanning, arbeid, helse og familiesituasjon senere i livet.
  • Norske elever presterer dårlig på basiskompetanser: Nesten 30 prosent av norske 15-åringer presterer under kritisk grense i lesing, matematikk eller naturfag i den siste PISA-undersøkelsen. Andelen er størst blant gutter, og andelen svake elever har økt i senere år.
  • Kjønnsforskjeller i utdanning og yrkesliv: Flest jenter velger fag innen helse og omsorg. Flest gutter velger realfag og teknologi. Skjev kjønnsfordeling i høyere utdanning begrenser tilgangen på kompetanse til arbeidslivet. Dersom et mer kjønnsbalansert arbeidsliv skal bli mulig, er det en forutsetning med jevnere kjønnsfordeling blant dem som utdannes.
  • Utdatert kompetanse i arbeidslivet: Omstillingstakten i det norske arbeidslivet er høy, og det krever at alle de sysselsatte får kompetanse til å kunne tilpasse seg.
  • Mange deltar for lite i læringsaktiviteter: Flere grupper av sysselsatte deltar i liten grad i læringsaktiviteter. Det gjelder særlig personer med lav utdanning og lav kompetanse samt noen grupper eldre arbeidstakere og innvandrere. Mange av dem som deltar lite i læringsaktiviteter, ønsker heller ikke å delta.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Teknologidrevet innovasjon i offentlig sektor

Digitaliseringen og teknologiutviklingen åpner for nytt og bedre samspill mellom offentlig, privat og ideell sektor. Et samspill som vil gi økt innovasjon, mer effektiv utnyttelse av ressursene og bedre tjenester. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: