Dips - Får helsesystemene til å snakke sammen

Helsetjenesten er Norges største sektor. Her jobber mer enn 600 000 mennesker fordelt på over 17000 ulike enheter. De må få snakke sammen. For å oppnå det trengs det konstant innovasjon. Det er mulig, slik dette eksemplet viser.

For å gi helsepersonell en bedre arbeidshverdag og pasienten en tryggere opplevelse må pasientinformasjon flyte trygt til helsepersonell som trenger det, når de trenger det. Det er denne utfordringen selskapet DIPS er i ferd med å løse.

DIPS er et norsk teknologiselskap med hovedkontor i Bodø. Selskapet blir beskrevet som et moderne industrieventyr, med utspring fra helsetjenesten. Selskapet holder i utrullingen av en tredje generasjon pasientjournal som skal innføres i hele Helse Vest, Helse Sør-Øst og Helse Nord. Resultatet skal bli brukervennlige og sømløse helsetjenester tilrettelagt for samhandling på tvers av hele sektoren.

Problemstillingen er ikke ny. Det er nå ti år siden staten formulerte visjonen om «Én innbygger – én journal». Siden den gang har stat og kommune forsøkt å løse denne utfordringen gjennom ulike strategier og tiltak, men uten å komme i mål.

#Omsorgsrevolusjonen starter nå. Vil du være med?

Omsorgsrevolusjonen betyr ikke skremmende tall og en helsetjeneste i spagat. Den betyr muligheter. For å lykkes må vi samarbeide, og tenke forbi dagens diskusjon om offentlig og privat. La oss gripe mulighetene sammen. Det var det innledende budskapet under webinaret som sparka oppropet i gang. Det var Abelia, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech som tromma sammen til webinar under tittelen: #Omsorgsrevolusjonen starter nå. Vil du være med?

Les mer og se opptak her

Men nå skjer det endelig. Oslo universitetssykehus er et av de første helseforetakene her til lands som får en oppgradering av systemer og applikasjoner slik at journalinformasjon skal kunne deles på tvers både i Helse Sør-Øst og i resten av landet. Gjennom samarbeidet med DIPS blir Oslo universitetssykehus Norges første helseforetak som er rigget for å kunne dele og få innsyn i journaler på tvers av både helseforetak, -regioner og -tjenestenivå i hele landet. DIPS og Helse Sør-Øst har med dette løst første steg av utfordringen som de fleste fortsatt bare snakker om.

For det går nemlig fint an å dele data uten å jobbe i samme system. Når det offentlige helsenorge.no oppgraderer Kjernejournal med tilsvarende funksjonalitet, kan en fastlege i for eksempel Berlevåg logge seg inn i sin pasients journal ved for eksempel Rikshospitalet, og hente relevant informasjon for videre behandling. Og vice versa. Slik realiseres pasientens helsetjeneste steg for steg.

Se også: Abelia gjennomfører en podcastserie #Nedtelling til digitaliseringsvalget der næringspolitisk direktør i Abelia gjennomfører 1:1 samtaler med sentrale politikere i de politiske partiene. I episode 1 med Masud Gharhkhani (Ap) diskuterer de offentlig/privat samarbeid for bedre velferd.

80 prosent av helsepersonell svarte i en undersøkelse gjennomført av Medlyc at de ikke er fornøyde med dagens samhandlingsmuligheter. Det understreker behovet for å innovere for helseheltene i sektorens førstelinje.

Se også: Sammen med en rekke andre aktører har Abelia en møteserie i tre deler på omstillingen av Norge der vi ser til nabolandene for å lære, deretter til Norge på hvilke muligheter som finnes i de nye næringene.

Dips bidrar til å løse samfunnsutfordringer. Les mer: 

Aldringens belastning på helse og omsorgssektoren

  • Helse og omsorg er en arbeidsintensiv sektor. Omtrent en av tre må jobbe i helse og omsorg i 2060 ifølge Perspektivmeldingen, og allerede i 2035 trengs 110.000 flere årsverk innenfor denne sektoren. I dag jobber omtrent en av fem i sektoren.
  • Stor mangel på kvalifisert arbeidskraft: NAVs bedriftsundersøkelse viser at det er høyest mangel på arbeidskraft innen helse, pleie og omsorg. I 2021 er denne mangelen estimert til 13500 fagarbeidere.
  • Stor arbeidsbelastning, særlig i omsorg: Omsorg er i dag manuelt produksjonsarbeid. Store kompetanse- og omstillingsbehov i vente. Det gjenspeiles i et høyt sykefravær i omsorgsyrker på 11 prosent.
  • Press på offentlige budsjetter: Helseutgiftene (372 milliarder kr) utgjorde 17,6 % av de totale offentlige utgiftene i 2019. Framskrivninger viser at gapet mellom tilgjengelige ressurser og ressursbehovet i helsetjenesten vil fortsette å øke. Befolkningens helsebehov og forventninger vil fremover bli større enn det helsetjenesten kan dekke.
  • Behov for samhandling mellom tjenestene
  • Innsats fra pårørende: Pårørende spiller allerede en sentral rolle i dagens velferdsmodell. Rundt 800 000 personer er til enhver tid i en situasjon der de hjelper en eller flere syke eller eldre i egen familie eller omgangskrets. Verdien av disse rundt 110 000 årsverkene er formidabel.
  • Andre drivere: Økning i livsstils og kroniske sykdommer, rus og psykiatri og sosiale ulikheter i helse

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Teknologidrevet innovasjon i offentlig sektor

Digitaliseringen og teknologiutviklingen åpner for nytt og bedre samspill mellom offentlig, privat og ideell sektor. Et samspill som vil gi økt innovasjon, mer effektiv utnyttelse av ressursene og bedre tjenester. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: