Høring, Teknologi og digitalisering

Publisert

Kommunene viktig for ny Altinn-suksess

Den nye Altinn-strategien har en kritisk mangel: fravær av innovative offentlige anskaffelser.

Brønnøysundsregistrene la rett før jul frem sin nye Altinn-strategi. 

Abelia støtter innretningen av strategien, og er positiv til at Altinn nå får et bredere mandat enn tidligere. Blant annet er det viktig for digitaliseringen av Norge at Altinn lykkes med å trekke med seg kommunene.

– I tillegg til å øke takten i digitaliseringen av norsk offentlig tjenesteyting vil Altinn vil nå øke fokus på bl.a. næringsutvikling og innovasjon. Deres strategi posisjonerer Altinn som pådriver for nye digitale løsninger og næringsutvikling i IKT-sektor.  Deres fokus på skillet mellom hva det offentlige tar på seg av oppgaver, kontra hva det private kan levere av tjenester er forbilledlig, sier Kjetil Thorvik Brun, fagsjef for IKT og digitale næringer i Abelia.

Unngå strategi som sovepute

Dessverre hemmes strategien av manglende fokus på innovative offentlige anskaffelser. Abelia mener dette bør inkluderes som et førende premiss.

– Undersøkelser blant leverandører viser at anskaffelser i alt for stor grad baserer seg på etterspørsel etter gammeldagse løsninger. Oppdragsgivere kjøper det samme som sist. Professor Clayton M. Christensen ved Harvard University betegner det som "innovatørens dilemma" å legge for stor vekt på kundens nåværende behov og for liten vekt på å forberede fremtidig etterspørsel. Det vil uunngåelig lede til at selskapene kommer på etterskudd i utviklingen, poengterer Abelia i høringssvaret.  

Brun peker også på et annet område med forbedringspotensial.

– Vi mener også at deler av strategien kunne vært mer ambisiøs. Tidshorisonten i strategien er lang – helt til 2025 – og det er viktig at det ikke blir en sovepute.  Eksempelvis legges det opp til at det skal ta hele 18 år fra utfordringer knyttet til brukerorientering ble tatt opp i 2007 frem til organisasjonen skal kunne defineres som "brukerorientert". Her er det rom for å bytte ut sirup i systemet med ambisjon, sier Brun.  

Finansdepartementet bør ta styringen

I tillegg benytter Abelia anledningen til å ta til orde for at flere sektorgripende IKT-oppgaver flyttes til Finansdepartementet.

Danmark og Finland har gjort dette med stor suksess.

"Finansdepartementet har nødvendige fullmakter til å gjennomføre tiltak på tvers av departementene. Flere av de andre tunge etatene og samordningsoppgavene er dessuten allerede underlagt Finansdepartementet, for eksempel Skatteetaten, Direktoratet for økonomistyring, Toll- og avgiftsetaten og Statistisk sentralbyrå. Det vil også være hensiktsmessig at digitalisering og ambisjoner for økt produktivitet i offentlig sektor ses i sammenheng for å oppnå gevinstrealisering." heter det i høringssvaret.

– Dette strekker seg utover mandatet Brønnøysundregistrene har fått til denne strategien. Vi mener derimot at vurderingen er aktuell i denne sammenheng når vi nå ser den retningen, omfanget og skaleringen av tilbudet som det i strategien legges opp til, sier Kjetil Thorvik Brun.

Last ned publikasjon

Les Abelias høringsinnspill til den nye Altinn-strategien

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: