Abelia

Innhold

Høringssvar fra Abelia - Forordning for fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger i EU

EU-parlamentet og Rådet vedtok den 14. november 2018 en forordning om fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger i EU (Regulation (EU) 2018/1807 of the European Parliament and of the Council on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union, forkortet FFD). 

Forordningen gjelder alle typer teknologisk behandling og lagring av data i vid forstand. Forordningen gjelder kun for andre opplysninger enn personopplysninger og griper således ikke inn i personvern­forordningen (GDPR), e-Privacy directive eller Police directive. Sammen skal FFD-forordningen og EUs personvernforordning skape et omfattende og sammenhengende rettslig rammeverk som skal sikre fri fly av data i hele EU/EØS-området.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forordningen på høring. 

Abelia representerer en stor bredde av næringslivet i Norge. En fellesnevner er at konkurransekraft, digitalisering, tillit, forutsigbarhet og sikkerhet er vesentlig for deres virksomheter. Abelia er på bakgrunn av dette kritiske til regelverk som stiller lokasjonsbegrensninger for informasjon som ikke er av særlig sensitiv art.

Hensikten med dagens lokasjonsbegrensninger er tilsynelatende begrunnet i sikkerhets- og kontrollhensyn. God informasjonssikkerhet er det viktigste tiltaket for et godt personvern og god ivaretakelse av data, og Abelia mener ikke dette er en egnet måte å ivareta hverken kontrollbehov eller sikkerhet.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: