Abelia

Innhold

Høringssvar - endring av særavgiftsforskriften - avgift på elektrisk kraft

Dette er et felles høringssvar fra Abelia og IKT-Norge angående endringer i særavgiftsforskriften om avgift på elektrisk kraft levert til datasentre.

Vårt standpunkt er at forslaget bør forkastes.

Forslaget er skadelig for hele bransjen og vil svekke vår konkurransekraft i forhold til våre naboland. Dette gjelder både fordi forslaget er krevende å avgrense i praksis og fordi det svekker Norges omdømme som et land med forutsigbare rammevilkår.

Datasentre har potensiale for å bli viktige hjørnestensbedrifter for lokalsamfunn og å bidra med arbeidsplasser som Norge har et stort behov for. En avgiftsendring for utvinning av kryptovaluta kan bli et betydelig hinder for utvikling av moderne norsk industri, samtidig som en flytting av denne industrien til våre naboland ikke vil bidra til å redusere kraftforbruket forbundet med prosessene.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: