Abelia

Innhold

Høring, Teknologi og digitalisering

Publisert

Høringsinnspill om merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner

Dette er Abelia sitt høringsinnspill på Skattedirektoratet sitt utkast til nye regler om merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og elektroniske bøker

Bakgrunn

Den digitale utviklingen bidrar til at skillet mellom tidsskrifter og aviser viskes stadig mer ut.

Vi ser at innhold som tidligere var å anse som sært og spesialisert er nå i mange tilfeller allment interessant og lettere tilgjengelig – nettopp som følge av den digitale utviklingen. I følge Reuters Digital News report 2018, er nordmenn i stor grad digitale i sin nyhetsbruk. 83 % bruker nyheter daglig, mer enn tre av fire flere ganger om dagen. Smarttelefonen er vår viktigste enhet for nyhetsbruk, og nesten ingen har papiraviser som hovedkilde for nyheter. Og vi holder oss til tradisjonelle medietilbyderne, også digitalt.

 Det er en viktig samfunnsoppgave å legge til rette for at befolkningen får bred tilgang til nyheter, innsikt og dybdejournalistikken. Momsfritaket for aviser, fagblader og tidsskrifter er velbegrunnet. God journalistikk bidrar til demokrati og folkeopplysning. Det er blitt mer, ikke mindre viktig i en digital tid som har gitt økte muligheter for spredning av god journalistikk, men også ekkokamre i sosiale medier og spredning falske nyheter.

 I mai 2018 kunngjorde kulturminister Trine Skei Grande at regjeringen ville gi "all digital journalistikk momsfritak". I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 fremgikk det at fritaket ville begrenses til "trykte tidsskrift som er fritekne for meirverdiavgift, òg kan gjes ut i elektronisk form med fritak for meirverdiavgift." Regjeringen varslet samtidig at avgrensningen måtte utredes nærmere, noe Stortinget tok til orientering.

Bør ikke begrenses
 Abelia mener det er vanskelig å forstå at momsfritaket skal begrenses til elektroniske parallellutgaver til trykte tidsskrifter. Å knytte et avgiftsfritak til papir fremstår underlig i 2019, men vil fremstå stadig mer underlig i tiden fremover. Forslaget vil ikke fremskynde overgangen fra papirbasert til digital distribusjon, slik vi antar intensjonen har vært, og det harmonerer dårlig med regjeringens ambisjoner ellers.

I St. Meld. 27 (2015-16) "Digital Agenda for Norge" fremgår det at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne, såkalt "digitalt førstevalg". Mens en på andre områder ønsker å likestille og fremme digitale løsninger, legger en i spørsmålet om momsfritak i mediene altså opp til det stikk motsatte.

Abelia ber Skattedirektoratet sikre at momsfritaket får en treffsikker og fremtidsrettet utforming. Et krav om bruk av papir bør ikke bli stående som premissgivende for et avgiftssystem i 2019.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: