Innhold

Abelias datapolitikk

#205

Data er en av våre største og viktigste fornybare ressurser, om vi forvalter den riktig. Her er Abelia sin politikk om data.

Data betegnes av flere som drivstoffet for digitalisering, og som råvare sammenlignes data ofte med olje. Der hvor naturressurser er hovedråvaren i en ressursøkonomi, er data råvaren i en kunnskapsøkonomi. Olje er imidlertid ikke-fornybar og mister sin verdi ved bruk. Data, derimot, er en fornybar ressurs og kan også øke sin verdi jo flere ganger den brukes.

Norsk dataøkonomi er allerede betydelig, og data er etablert som en vesentlig ingrediens i det som utgjør norsk økonomi. Menon estimerer en årlig verdiskaping på ca. 150 milliarder kroner og en sysselsetting tilsvarende 100 000 arbeidsplasser i 2020. I samme rapport estimeres en dobling av denne verdien innen 2030.

Disse mulighetene gripes ikke uten innsats. Næringslivet og privat sektor, samt myndigheter og politikere må forstå, omfavne og agere i tråd med mulighetene. Satsingen må inkludere infrastruktur, forskning og kompetanse, offentlig-privat samarbeid, lov- og regelverk og skattepolitikk for å nevne noe. Vi må også adressere utfordringene med dataøkonomien knyttet til både ivaretagelse av personvern og sikkerhet.

Økonomien og samfunnet er på vei inn i en ny tid. Politikere vil måtte ta valg vi ikke nødvendigvis kjenner alle konsekvensene av, til en framtid vi ikke helt klarer å overskue. På noen områder krever det politiske tiltak, mens på andre områder må politikerne avvente og la markedet styre utviklingen.

Abelia har valgt å dele inn vår politikk i to hovedområder;

  1. Data og norsk verdiskapingspotensial
  • Data som ressurs i næringslivet
  • Dataøkonomien og nye forretningsmodeller
  • Internasjonal konkurranse og dataflyt
  1. Offentlig sektor sin rolle og deling av data
  • Offentlig data av stor verdi
  • Arbeidsfordeling offentlig og privat sektor

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: