En bedre verden med data

Innhold

Abelias datapolitikk

#205

Data er en av våre største og viktigste fornybare ressurser. En mulighetsorientert og ansvarlig tilnærming til data vil være avgjørende for å sikre framtidig velferd, sysselsetting og verdiskaping.

Dataøkonomien er på fremmarsj verden over. Data er selve grunnmuren i utvikling og bruk av muliggjørende teknologier som for eksempel kunstig intelligens. Tilgangen til nok data av høy kvalitet er en forutsetning for å kunne fostre digitale økosystemer for fremtiden.  

Data betegnes av flere som drivstoffet for digitalisering, og som råvare sammenlignes data ofte med olje. Der hvor naturressurser er hovedråvaren i en ressursøkonomi, er data råvaren i en kunnskapsøkonomi. Olje er imidlertid ikke-fornybar og mister sin verdi ved bruk. Data, derimot, er en fornybar ressurs og kan også øke sin verdi jo flere ganger den brukes. 

Norsk dataøkonomi er allerede betydelig, og data er etablert som en vesentlig ingrediens i det som utgjør norsk økonomi. Menon estimerer en årlig verdiskaping på ca. 150 milliarder kroner og en sysselsetting tilsvarende 100 000 arbeidsplasser i 2020. I samme rapport estimeres en dobling av denne verdien innen 2030. 

Disse mulighetene gripes ikke uten innsats. Næringslivet og privat sektor, samt myndigheter og politikere må forstå, omfavne og agere i tråd med mulighetene. Satsingen må inkludere sikkerhet, infrastruktur, forskning og kompetanse, offentlig-privat samarbeid, lov- og regelverk og skattepolitikk for å nevne noe. For de deler av dataøkonomien som håndterer personinformasjon vil ivaretagelse av et godt personvern være et ufravikelig krav. 

For å utvikle verdien for det offentlige, næringsliv, frivilligheten og samfunnet for øvrig må vi ta et nytt blikk på økosystemene vi er en del av, og potensielt kan utvikle videre i lys av mulighetene data bringer med seg. For virksomhetene ligger det stort potensial i å utvikle nye og eksisterende datadrevne verdikjeder og økosystem.   

Økonomien og samfunnet er på vei inn i en ny tid. Politikere vil måtte ta valg vi ikke nødvendigvis kjenner alle konsekvensene av, til en framtid vi ikke helt klarer å overskue. På noen områder krever det politiske tiltak, mens på andre områder må politikerne avvente og høste erfaringer fra utviklingen først. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: