Abelia

Innhold

Teknologi er for viktig til å bli overlatt til menn

Portrettfoto av Haugli

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. Foto: Esben Johansen.

Det er et problem om bare halvparten av befolkningen er med når fremtidens løsninger utvikles. Satsingen på flere kvinner i IT-studier og IT-næringen går fremover, men altfor sakte, skriver Håkon Haugli i denne kommentaren.

"Det er helt krise", sa No Isolation-gründer Karen Dolva, som nylig havnet på den prestisjetunge Forbes-listen «Europe's Top 50 Women In Tech», da hun i 2017 ble intervjuet om kvinner i teknologi. Ferske tall fra ODA-Nettverk og Kantar TNS viser at det blir flere kvinner i IT-næringen, men fortsatt utgjør de bare 28 prosent av de ansatte og 22 prosent av topplederne.

Rekrutteringen er heller ikke oppløftende. Ved forrige opptak til høyere utdanning hadde bare 18 prosent av kvinnene IT og informatikk som førstevalg. På den nye IT-linjen ved Skien videregående skole kunne NRK rapportere om kun én jente av 25 elever.

Bør vi være bekymret? Ja! Vår evne til løse store samfunnsutfordringer – innen helse og bærekraft – og våre muligheter til å skape nye, lønnsomme bedrifter vil avhenge av vår evne til å utvikle og utnytte ny teknologi. Det er et problem om bare halvparten av befolkningen er med på det.

Nylig bestemte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø at mannlige søkere som vil bli psykologer og barnevernspedagoger skal få tilleggspoeng på universitetene i Oslo og Bergen. Bakgrunnen er svært skjev kjønnsfordeling ved studiene. Å gjøre det samme for å få flere kvinner innen IT, gir dessverre ikke mening. Problemet er ikke først og fremst at kvinner ikke kommer inn på IT-studier. Problemet er at de ikke vil.

Forrige uke hadde vi den nasjonale kampanjen Kodetimen, hvor 68.054 elever fra 1207 skoler lærte koding. Der deltok både jenter og gutter med stor entusiasme. En undersøkelse fra Microsoft viser imidlertid at jenter mister interessen for realfag og teknologi i 15-årsalderen. Synkende motivasjon og interesse fører til dalende rekruttering til teknologisk utdanning og yrkesvalg.

En av årsakene kan være at jenter ser på dette som et snevert teknisk datafag, og ikke får vite om de mulighetene som finnes innen teknologi. Kvinner er like opptatt som menn av å løse store samfunnsutfordringer innen klima, helse, utdanning og samferdsel, men ser kanskje ikke at et studium innen teknologi mer enn noe annet kan gjøre dem i stand til det.

Derfor må både skolen, arbeids- og næringslivet bli flinkere til å synliggjøre hva teknologi kan brukes til. Allerede tidlig i skoleløpet bør elevene få innsikt i hva teknologien kan brukes til og praktisk erfaring med å bruke digitale verktøy til å skape noe selv. Når muligheten til å påvirke samfunnsutviklingen er en stadig viktigere motivasjon for unge når de skal velge utdannelse, må vi som er i teknologinæringen bli flinkere til å synliggjøre sammenhengen mellom mål og midler.

Verdien av teknologi ligger ikke i teknologien som sådan, men i hvilken betydning den kan ha for enkeltmenneskers liv og samfunnet som helhet. Karen Dolvas No Isolation illustrerer det godt: Selskapets visjon er å gjøre slutt på ensomhet – et samfunns- og folkehelseproblem som rammer mange. De gjør det ved å utvikle kommunikasjonsløsninger, blant annet roboten AV1 som gjør det mulig for langtidssyke barn å være tilstede i klasserommet.

I tillegg må både næringsliv og offentlig sektor se og synliggjøre de kvinnene som har valgt teknologi. Både gjennom å satse på dem som ansatte og ledere, men også ved å løfte dem frem som forbilder for nye generasjoner IT-kvinner. Abelias kåring av Norges 50 fremste teknologikvinner trekker fulle hus hvert år, men det er et tankekors at det nesten bare er kvinner i salen. For det er ikke bare kvinner som bør interessere seg for kvinner i teknologi. Det bør vi alle gjøre. For det handler om vår evne til å løse våre store samfunnsutfordringer, om Norges konkurranseevne, og om bedrifters rekrutteringsgrunnlag og lønnsomhet.

Å gi kvinner ekstrapoeng ved opptak til IT-studier er en interessant tanke. Men det er enda bedre om foreldre gir poeng til jenter som koder, om lærere inspirerer unge kvinner til å tenke stort og om arbeidsgivere gir poeng til kvinnene som allerede jobber i IT-næringen.

(Denne kommentaren er tidligere publisert i Finansavisen.)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: