Digitalisering og kunnskap

For å leve av kunnskap må vi ha en høyt utdannet befolkning med relevant fagkompetanse.

Våre to viktigste politikkforslag:

  • Heve lærerne sin pedagogiske kompetanse ved å ta i bruk digitale læremidler og systemer for læringsanalyse. Gjøres ved å sette krav til lærerutdanningene og tilby som del av etter- og videreutdanningstilbudet gjennom lærerløftet.
  • Øke antall studieplasser innenfor informatikk ved de sentrale universitetene med minst 50 prosent innen 2019.

Digitalisering blir særlig viktig fordi teknologi muliggjør nødvendig innovasjon og fornying på alle samfunnsområder. Det er vår evne til å utnytte nye teknologier som avgjør om vi får til omstilling og utvikling av nye, fremtidsrettede næringer og arbeidsplasser.

Telenors rapport Status for teknologi-Norge viser at IKT står for 47 prosent av produktivitetsveksten i Norge i perioden 2006-2013. Teknologiutvikling, -implementering og tilgang på tilstrekkelig teknologikompetanse er derfor avgjørende faktorer for at Norge skal kunne fortsette vekst og opprettholde levestandard er vi avhengig av teknologi.
Framskrivinger viser at det vil være et stort behov for IKT-kompetanse i fremtiden. På bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet DAMVAD og Samfunnsøkonomisk Analyse en rapport som varsler en kritisk kompetansemangel om utdanningskapasiteten opprettholdes på dagens nivå . Rapporten avdekker en underdekning på folk med solide teknologikunnskaper. I "beste" fall vil én av fire IKT-stillinger stå ubesatt i 2030.

Digitalisering må bli gjennomgripende i alle fag i skolen, og vi trenger flere med IKT-utdannelse.
Rapporter fra Senter for IKT i utdanning viser at det eksisterer store forskjeller i hvordan og i hvilken grad digitale læremidler brukes i norske skoler. I barne-, ungdoms- og videregående skole står fortsatt læreboken på papir sterkt. Det digitale kunnskapsnivået en elev kommer ut med etter 12 års skolegang varierer sterkt etter hvilke skoler eleven har gått på og hvilke lærere eleven har hatt. Dette skaper skiller i digital kompetanse.

Å utdanne en befolkning med digital kompetanse vil være viktig for den enkelte person, og alle norske samfunnssektorer. Digitalt integrerte skoler må gå fra å være unntaket til å bli regelen. For å lykkes med det er det avgjørende å styrke IKT-kompetansen i norsk lærerutdanning. Abelia mener at pedagogisk bruk av IKT må inn i all lærerutdanning, og i tillegg må lærere tilbys etter- og videreutdanning i pedagogisk bruk av IKT gjennom lærerløftet.

Abelia mener Norge trenger et fungerende marked for digitale læremidler og læringsanalysesystemer som kan gi et større mangfold. I dag eksisterer det et monopollignende marked gjennom Nasjonal digital læringsarena (NDLA), og Abelia mener at denne interfylkeskommunale ordningen i stedet bør være en kompetent rådgiver og innkjøper for skoleeierne.

Bekymringer på veien:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: