Abelia

Innhold

Offentlig IKT-bruk henger etter

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Nordmenn bruker mye teknologi privat, litt mindre på jobben, mens offentlig sektor kommer et stykke ned på listen.

Det viser tall fra World Economic Forums (WEF) Global Information Technology Report som nylig ble presentert.

Generelt ligger Norge i verdenstoppen for bruk av informasjonsteknologi. Kun Singapore, Nederland og våre nordiske naboer Sverige og Finland kommer høyere.

- Det er gledelig at Norge scorer høyt på bruk av IKT, og både individuell og profesjonell bruk viser at vi ligger langt fremme. Det er imidlertid bekymringsverdig at offentlig IKT-bruk scorer så lavt. Når både privatpersoner og bedrifter ligger i den digitale verdenstoppen, bør dette utnyttes bedre av offentlig sektor. Selv om vi scorer høyt på digital infrastruktur er det også en vei å gå før vi kan ta ut potensialet for våre digitale innbyggere og bedrifter, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

Rapporten fra WEF har delt resultatene inn i tre hovedbolker; individuell, profesjonell og offentlig bruk av IKT.

  • ”Individuell bruk” sammenligner antall abonnementer på mobil, bredbånd og mobilt internett, samt bruk av datamaskiner og sosiale nettverk.
  • ”Profesjonell bruk” sammenligner hvordan næringslivet tar i bruk teknologi, deres kapasitet til innovasjon, antall patentsøknader, kommunikasjon mot forbrukere og mellom bedrifter, bruk av internett og medarbeiderkompetanse.
  • ”Offentlig bruk” sammenligner myndighetenes innsats for å fremme bruk av IKT og tilby elektroniske tjenester til befolkningen.

For privat bruk er Norge rangert som nummer 3 av de 143 landene som er med i undersøkelsen. Dette skyldes at 98,5 prosent av befolkningen bruker internett, noe som er klart høyest i hele verden. Vi har 87 mobile bredbåndsabonnementer per 100 innbyggere, og er rangert som nummer to i bruk av sosiale nettverk, bare slått av Island.

For profesjonell bruk er Norge rangert som nummer 10. Vi scorer høyt på bedriftenes evne til å ta i bruk teknologi og hvordan bedriftene bruker internett for kundetransaksjoner. Vi scorer noe lavere på kapasitet for innovasjon og antall patentsøknader.

For offentlig bruk er Norge rangert som nummer 24. Den relativt lave rangeringen skyldes først og fremst at IKTs bidrag ikke verdsettes høyt nok i nasjonale planer, og at norske myndigheters evne til å tilby elektroniske tjenester til sine innbyggere er lavere enn i andre land.

Norges scorer svært høyt på enkelte av underkriteriene i rapporten. Blant annet gjør vårt landsdekkende mobilnett at vi topper statistikken for infrastruktur og digitalt innhold.

Rapporten fra WEF viser at Norges bruk av IKT har en mer positiv trend enn de andre landene foran oss på listen. Mens Singapore og Nederland ser ut til å ha stabilisert seg på samme nivå, går kurven faktisk noe nedover for både Sverige og Finland.

Les mer: Global Information Technology Report 2015

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: