Det er gledelig å lese at Oslos finansbyråd Robert Steen ønsker en debatt om hvordan vi kan bruke delingsøkonomien til å tilby bedre offentlige tjenester. Han ser nye løsninger og teknologi som verktøy for å oppnå kommunens målsettinger. Det er en konstruktiv holdning. Flere i offentlig sektor burde spørre seg hvordan det offentlige kan unngå å kun forbli en hindring for løsninger næringslivet kommer opp med, slik Steen påpeker.

Oslo er en by med et stort hjerte. Abelia er enig i at frivilligheten og tjenester som bibliotekene og gjenbruksstasjonene er gode utgangspunkt for digital tjenesteopprusting til vårt felles beste. At Oslo kommune ønsker å påta seg en lederrolle i dette arbeidet er gledelig. Abelia diskuterer gjerne hvordan delingen av ressursene kan foregå på en enklere og mer effektiv måte.

Smart bruk av offentlige anskaffelser er et effektivt verktøy for å stimulere til innovasjon og utvikling av gode løsninger for innbyggerne. Delingsøkonomiske plattformer kan også gi bærekraftige og klimavennlige løsninger hvor ressursene brukes mer effektivt.

Norge har smarte innbyggere med høy teknologisk kompetanse. Hvis smarte politikere setter krav til innovasjon i sine anskaffelser, vil smarte leverandører lage bedre tjenester for disse smarte innbyggerne. Dermed vil det vokse fram løsninger som ikke bare bidrar til at Oslo blir en smartere og bedre by å bo i. De samme løsningene kan nemlig eksporteres til kommuner og regioner i andre land som har liknende utfordringer.

Robert Steen ønsker innspill til hvordan delingsøkonomien kan gjøre fellesskapet sterkere og tjenestene bedre. Det er veldig bra at han er villig til å lede, teste og feile. Abelia foreslår at Oslo kommune utlyser en konkurranse om bruk av delingsøkonomien i kommunen. Det vil slippe løs alle de kreative, smarte kreftene som ønsker å bidra til å utvikle denne byen.

(En redigert versjon av innlegget stod på trykk i Aftenposten 1. februar 2016)