Abelia

Innhold

God resept, men medisinen må ut til kommunene

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Illustrasjon - stortingsmelding 27 - Digital agenda

- Regjeringens digitale agenda setter riktig retning, men tempoet må opp. Dette er en klar marsjordre for kommunene og statlige etater, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

- Det er bra at regjeringen ønsker større brukerorientering og mer effektive offentlige tjenester, og vil bygge ned den digitale muren mellom stat og kommune, sier Haugli.

- Abelia er spesielt glad for signalene om mer innovasjonssamarbeid med næringslivet, der de vil benytte seg av nye muligheter for innovasjon i offentlige anskaffelser. Vi forventer at staten spiller på lag med næringslivet for å utvikle løsninger, og ikke gjør dette selv, sier Haugli.

- Rapporter fra EU og World Economic Forum viser at nordmenn er blant Europas mest avanserte teknologibrukere og vi har digital infrastruktur i verdensklasse. Den offentlige bruken av IKT holder imidlertid ikke samme tempo og vi synker på sammenligninger med våre naboland.

Norske offentlige tjenester ligger ikke lenger i forkant og vi risikerer å bli hektet av i teknologiutviklingen.
Administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli

Abelia har fire råd for økt digitalisering i offentlig sektor:

1. Tenk gulrot

- Etter mange store og feilslåtte IKT-prosjekter må regjeringen tenke nytt. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners medfinansieringsordning for små og mellomstore statlige IKT-prosjekter har vist seg å være en stor suksess, med en anslått avkastning på over 2000 prosent. Regjeringen bør derfor bruke dette som et lokomotiv i digitaliseringen og trappe opp ordningen fra 75 til 500 millioner kroner, sier Haugli.

2. Tenk kommunalt

- Store deler av den offentlige tjenesteproduksjonen skjer i kommunene, og her kan digitalisering gi store gevinster. Imidlertid sier mange kommuner at det er vanskelig å prioritere slike investeringer i stramme budsjetter, fordi gevinstene ikke alltid blir synlige på samme budsjett som investeringene. Medfinansieringsordningen må derfor ikke bare få økt ramme, men også omfatte kommunal sektor. Vi vil berømme regjeringens grep med samarbeid mellom staten og KS om felleskomponenter, som for eksempel Altinn og Husbanken, som i stor grad gir gevinster i kommunene, sier Haugli.

3. Tenk helse

- Helsetjenesten har en enorm utfordring med stadig flere eldre og livsstilssyke. Å belage seg på at helsepersonell skal løpe stadig fortere og jobbe stadig raskere er verken bærekraftig eller i brukerne interesse. I stedet må vi tenke nytt om hvordan vi organiserer helsetjenestene, og da står teknologi sentralt. Norge har en rekke vellykkede pilotprosjekter for velferdsteknologi, men disse blir ikke rullet ut i bred skala. Stadig flere kommuner etterspør incentiver for å investere i velferdsteknologi. Hvis regjeringen ønsker et tettere samarbeid om løsninger for kommunesektoren, bør de enkelte suksessprosjektene innføres i langt flere kommuner, sier Haugli.

4. Tenk kompetanse

- Norge styrer mot en kritisk mangel på IKT-kompetanse, og ifølge en rapport vil i "beste" fall hver fjerde IKT-stilling stå ubesatt i 2030. Samtidig vet vi fra European Digital Agenda at 50 prosent av produktivitetsveksten vil komme fra bruk av IKT . En vellykket omstilling av både offentlig sektor og næringsliv krever langt flere studieplasser innen IKT, og samtidig må IKT integreres i hele læringsløpet. Vi må også løfte IKT-sikkerhet fra å være et valgfag for mange til å bli obligatorisk for alle som studerer teknologi, sier Haugli.

Abelia mener digitaliseringen av det offentlige må styres i større grad enn i dag.

- Myndighetene må stille krav til statlige og kommunale virksomheter. Lær av Danmark. Der må alle offentlige prosjekter gjennom et digitaliseringsråd, mens en lignende ordning bare er frivillig i Norge. Danmark har også stilt tydelige krav til innføring av velferdsteknologi i sine kommuner. En omstilling i offentlig sektor kan ikke gjennomføres bare med gulrot – det er også nødvendig med pisk, sier Haugli.

Stortingsmeldingen finner du på regjeringens nettsider

Har du innspill på hva som er bra eller dårlig i meldingen? Da vil Christine gjerne høre fra deg:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: