Abelia

Innhold

Digitalt mette og fornøyde?

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Håkon Haugli

Digitale indekser plasserer Norge i Europa-toppen. Det er bra, men selvtilfredshet kan sende oss langt nedover listene.

For to uker siden kom en ny utgave av EUs Digital Economy and Society Index (DESI). Der gjør Norge et hopp forbi Nederland og tre av våre nordiske naboer. Kun Danmark holder oss borte fra den digitale førsteplassen i Europa. Det er det all grunn til å være fornøyd med, men bildet er sammensatt og selvtilfredshet farlig.

DESI viser det samme som fjorårets Global Technology Report fra World Economic Forum: Nordmenn er blant Europas mest avansert teknologibrukere, og vi har digital infrastruktur i verdensklasse. I denne indeksen ender Norge på en femteplass blant 143 land.

Er ikke det bra nok, da? Nei, egentlig ikke. Slike indekser har klare svakheter, og en gjennomsnittlig oppsummering av tilstanden gir ikke alltid et godt bilde av situasjonen. Med den ene hånden på komfyren og den andre i fryseren blir gjennomsnittet ganske greit – men det forhindrer verken forbrenning og koldbrann.

Hovedårsaken til at Norge ikke når helt til topps er den samme i begge rangeringer: Den offentlige bruken av teknologi er for lav. I rapporten fra World Economic Forum kommer ikke Norge bare langt bak i offentlig IKT-bruk – tendensen er også synkende.

En tredje rapport som viser dette tydelig er EUs eGovernment Report, som også kom i fjor. Der scorer Norge bare midt på treet på viktige kriterier som "starting up a business" og "citizen life". Kort fortalt: de digitale offentlige løsningene mot næringsliv og innbyggere kan bli langt bedre.

At Norge flater ut på enkelte kriterier betyr selvsagt ikke at Norge ikke gjør noe som helst. Imidlertid er det et tegn på at vi ikke lenger ligger i forkant. Teknologiutviklingen går raskt, og det er lett å bli hektet av. Ved å studere tallmaterialet i de ulike indeksene tyder mye på at privatpersoner og næringsliv har fulgt bedre med i timen enn det offentlige.

Utfordringen består i at disse gruppene er avhengige av hverandre. Hvis digitale tjenester fra det offentlige henger etter, stjeler det både tid og ressurser. For næringslivet kan det forsinke eller hindre næringsutvikling. Norske bedrifter får minuspoeng i internasjonal konkurranse om de må forholde seg til analoge løsninger når konkurrentene får sine behov dekket raskere og bedre.

Fred-Arne Ødegaard ved den norske EU-delegasjonen i Brussel har sagt at topplasseringer på digitale indekser lett kan bli soveputer. Det har han helt rett i. Å døse av, selvtilfredse og fornøyde over norske topprangeringer, har vi verken tid eller råd til.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: