Abelia

Innhold

Den offentlige digitale støvsugeren

Kommentar, Teknologi og digitalisering

Publisert

#205

Leder for teknologi og digitalisering i Abelia, Kjetil Thorvik Brun.

Alle har behov for digital kompetanse. Det er et problem at offentlig sektor støvsuger markedet for IKT-eksperter, og dermed svekker næringslivets konkurransekraft og innovasjon i egen sektor, skriver Kjetil Thorvik Brun i denne kommentaren.

I sitt forslag til statsbudsjett for 2019 vil regjeringen gi 423,5 millioner kroner til fortsettelsen av arbeidet med IKT-modernisering i NAV. Vi er positive til en slik investering, og er glade for at prosjektene i NAV landes som planlagt. Det er et stort potensial for økt automatisering, bedre tjenesteyting og mer brukerretting. Etaten kan også spare tid og penger brukt på unødvendig administrasjon.

Problemet er ikke selve digitaliseringsarbeidet, men hvordan det er planlagt. Fra å bruke profesjonelle eksterne miljøer til å gjennomføre prosjektene, bygger NAV opp egne utviklermiljøer. NAVs IT-avdeling er allerede på 700 personer, og ville vært blant Norges ti største IT-selskaper hvis det hadde vært en egen virksomhet.

Knapp ressurs

Norsk IKT-næring er i utgangspunktet liten og sårbar, og er dermed en svært knapp ressurs i et land som står overfor en stor digital omstilling. Regjeringen har innsett at det er behov for flere kandidater innen IKT, og har heldigvis startet opptrappingen av studieplasser – selv om det fortsatt går sakte.

I mellomtiden bør ressursene brukes på best mulig måte. Det skjer ved at det offentlige skaffer seg bestillerkompetanse, og deretter går ut i markedet for å leie inn spisskompetanse til sine prosjekter. Hvis det offentlige ønsker å gjøre hele jobben internt, får vi minst tre negative effekter:

For det første legger det beslag på en kompetanse som det er knapphet på, og som både privat sektor og offentlige etater har stort behov for.

For det andre krymper man næringslivets mulighet til å bidra i omstillingen av Norge, og dermed til å bygge verdier og arbeidsplasser som gir inntekter i statsbudsjettet gjennom skatt og eksportinntekter.

For det tredje risikerer man teknologisk innlåsing. Interne IT-miljøer i offentlige etater har ikke samme krav til fornying som en IT-bedrift i privat sektor som tilbyr tjenester på et åpent marked. Der den private bedriften er avhengig av å tenke nytt og stadig finne bedre og konkurransedyktige løsninger, finnes ikke de samme incitamentene for innovasjon i interne offentlige miljøer. Dermed risikerer man dårligere tjenester til innbyggerne på lengre sikt.

Må se utover eget budsjett

Det offentlige har en rekke viktige samfunnsfunksjoner, og det har stort behov for å høste av mulighetene som ligger i digitalisering av tjenesteytingen. Tilnærmet alle offentlige etater er avhengige av intern IKT-kompetanse, men det er viktig å balansere interne og eksterne ressurser. Det finnes ikke et enkelt svar på hvor grensen bør gå mellom egne ansettelser og innleie av IT-eksperter, siden dette vil variere etter prosjekt og virksomhet. Det viktigste er at man også ser utover sin egen virksomhets budsjett, og tenker på hva som er til beste for landet.

Digital21 kom nylig med sin rapport om hvordan Norge kan drive verdiskaping og skape nye arbeidsplasser i det digitale skiftet. Ett av hovedpoengene er at det offentlige bør øke sin bevissthet om egen rolle i verdiskaping utenfor egne vegger. Det offentlige bør derfor se på regnestykket for Norge, og ikke bare for sine egne IT-budsjetter som i stadig større grad støvsuger markedet for teknologisk kompetanse.

(Denne kommentaren er tidligere publisert i Finansavisen)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: