Uber, AirBnb, Nabobil og Leieting. Delingsaktørene har vekket betydelig oppmerksomhet i mediene den siste måneden. Kjernen i det hele er forretningsmodeller som dramatisk bedrer ressurseffektiviteten.

Fenomenet er i kraftig vekst i bedriftsmarkedet. Norske Gelato group ligger i front av denne utviklingen med en løsning som sikter mot å bli "hjernen" i den internasjonale trykkeribransjen.

Smartere ordrestyring og digital produksjon gjør det mulig å trykke små opplag fordelt på trykkerier over hele verden. Gelato-gründer Henrik Müller-Hansen viser til at stor europeisk kunde kuttet distribusjonsavstanden med 87 prosent ved å bruke Gelatos systemer.

- Tenk hvilke miljøgevinster dette gir. Vår løsning legger til rette for intelligent bruk av eksisterende trykkerimaskiner, sier Gelato-gründer Henrik Müller-Hansen.

Jubel fra trykkeriene

På Abelias konferanse om delingsøkonomi 3. mars vil Müller-Hanssen blant annet fortelle hvordan Gelato group også får eksisterende trykkerier til å juble. Delingsøkonomien får tidvis kritikk for å ta markedsandeler fra mer tradisjonelt drevne næringer, men her viser Gelato Group hvordan de bygger oppunder de eksisterende profesjonelle miljøene.

- Ved oppstart med Gelato fikk vi 50 jobber per dag. Halvannen måned senere produserte vi 650 jobber per dag, med topper på hele 1300 jobber per dag. Til sammenligning står andre digitaltrykkunder med 150 jobber per dag hele året. Vi er mektig imponert over Gelatos arbeidsflyt, sier Daniel Hauksson i Zoom Grafisk.

- Gelato Group effektiviserer arbeidsflyten og det hadde ikke vært mulig å gjennomføre samme antall ordre uten Gelato Groups programvare i forkant. Administrasjonskostnadene på hver enkelt ordre er nesten lik null, skryter Jørn Våraker i Renessanse media.

Til gjengjeld kan trykkeriet utføre langt flere ordre.

– Tidligere glødet det om vi leverte 200 jobber om dagen. I desember 2014 kjørte vi 2.000 jobber visse dager, sier deleier og sjef i Vitt Grafiska, Dag Wassberg til Branchkoll.se

Sentralt i Industri 4.0

Abelia ser på Gelato som et eksempel på hvordan norsk IKT-bransje kan ta nye posisjoner innenfor tradisjonelle industrinæringer.

- Smartere ressursutnyttelse og enklere brukeropplevelser er kjernen i fremtidens industriproduksjon. Gelato Group viser vei på disse, sier Christine Korme, direktør for digitalisering i Abelia.

Hun mener at næringsminister Monica Mæland nå aktivt må oppsøke norske IKT-miljøer for å forstå at Industri 4.0 i like stor grad kan handle om mer ressurseffektive arbeidsprosesser og markedsplasser. Det bør være en like viktig del av den kommende industrimeldingen som må handle om mer enn roboter og 3D-printere.   

- Norge har en unik kompetanse på en rekke industrielle områder. Nå er disse områdene i endring, og vi er avhengig av å få frem nye selskaper som Gelato group, sier Korme.

Enorme summer

Hun mener denne typen aktører er sentralt for at Norge og norske politikere skal forstå den dynamikken og potensialet i den nye, digitale økonomien.

For det er ikke småpenger det er snakk om. Trykkeribransjen omsetter alene i dag for 50 ganger så mye som den globale musikkindustrien.

Gelato Group når i dag ut til over en milliard mennesker i 40 land. Investorene har nå verdsatt selskapet til 1,5 milliarder kroner.

Müller-Hansen er overbevist om at ringvirkningene for Norge er langt større enn den økonomiske verdien.

- Gelato tiltrekker seg investorer og samarbeidspartnere fra hele verden som lærer om Norge og hvilke muligheter som finnes her. I tillegg til tiltrekker Gelato seg talenter fra de beste universitetene og bedriftene, mennesker som flytter til Norge og som blir en del av økosystemet som Norge trenger, sier Müller-Hansen.

Nye partnerskap?

Kjernen i det hele handler naturlig nok om å tilby bedre tjenester til kundene. Tankegangen om at det digitale vil slå beina under trykkindustrien, mener Müller Hansen er feilslått.

- Den digitale trykkindustrien vokser nå nesten med en global musikkindustri per år, sier Henrik Müller-Hansen.

Mens kunder og samarbeidspartnere jubler, er det kun en gruppe som taper: "off-set"-trykkeriene som ikke har omstilt seg til den digitale tidsalderen.

For den voksende digitaltrykkindustrien åpner det seg i stedet nye muligheter:

- Vi har lønnsomhet helt ned til trykk av 1 kort, og ser for oss nye samarbeid med aktører som Instagram, LinkedIn og Adobe, forteller han.