Abelia

Innhold

Positive utsikter for kunnskapsnæringene

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

NHOs kvartalsrapport: Norsk næringsliv ser pessimistisk på utviklingen de neste par årene. Unntaket er teknologi- og kunnskapsbedriftene.

Onsdag 23. august ble NHOs kvartalsrapport lansert. Den viser at bedriftene forventer svekkede konjunkturer i norsk økonomi i år og neste år. Forventingene til fremtidig salg og inntjening har ikke vært så lav i NHO-bedriftene siden like etter finanskrisen i 2008-2009. Makrobildet er preget av nedskjæringene i oljesektoren og svak utvikling i næringslivets investeringer i fastlandsøkonomien, lyder det i rapporten.

For Abelia-bedriftene er situasjonen noe annerledes. Sammen med reiseliv og fisk utgjør kunnskaps- og teknologibedriftene de næringene med de mest positive forventningene til markedet i 2016. Det gleder Abelias administrerende direktør, Håkon Haugli.

- Næringslivet er i gang med nødvendig omstilling, og da satser spesielt IT-bedriftene på å kunne levere nødvendig ny teknologi, sier Haugli, og legger til at det er bra at bedriftene som kan og må muliggjøre omstillingen og produktivitetsveksten Norge har behov for, ser muligheter der mange andre ser utfordringer.

Tid for handling

NHO trekker frem at til tross for de tydelig negative markedsutsiktene, ser de forsiktige tegn til økte investeringer. Haugli mener at kombinasjonen av at pessimismen i norsk næringsliv nå er stor samtidig som at bedriftene vil investere mer, tyder på at omstillingen i privat sektor er i gang.

- Vi er opptatt av at omstilling ikke er et ansvar næringslivet skal bære alene. Også offentlig sektor må rustes til å møte fremtiden, sier Abelia-sjefen og peker på to konkrete tiltak som bør få høy prioritet: Offentlige innkjøp må brukes til å fremme innovasjon og offentlige tjenestetilbud må digitaliseres.

- Rapporten understreker behovet for gode, stabile rammebetingelser for norsk næringsliv generelt og målrettede virkemidler for utvikling av nye vekstbedrifter. Det er viktigere nå enn noen sinne å investere i nye eksportnæringer som kan bidra til å få Norge gjennom omstillingen, avslutter Haugli.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: