Abelia

Innhold

Klar til avgang for norsk jernbaneinnovasjon

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

- Vi ønsker å bygge Nor Rail til å bli en pådriver og bidragsyter for å utvikle et sterkest mulig jernbaneteknologisk næringsliv i Norge, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Tirsdag deltok han på et seminar som skal kartlegge en næringsklynge innen jernbaneteknologi i Norge. Over 90 personer fra myndighetene, jernbanen, forskning og næringsliv var samlet i et fullsatt auditorium i Næringslivets Hus.

- Målet er å etablere Nor Rail som en pådriver for en felles forsknings- og innovasjonsarena innen jernbaneteknologi for det kunnskapsbaserte næringslivet, forsknings- og utdanningsmiljøer og jernbanens aktører, sier Haugli.

Myndighetene har varslet at det skal brukes opptil 350 milliarder kroner på modernisering av den norske jernbanen de neste årene.

- Hittil har kunnskapstriangelet utdanning, forskning og innovasjon vært tilnærmet fraværende i de norske jernbaneplanene. For oss var det en vekker å registrere at det sendes milliardkontrakter ut av landet, uten at noen reflekterer over hvordan norske kunnskaps- og teknologimiljøer kan bidra og lære, sier Haugli.

Statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet fortalte forsamlingen at regjeringen er i gang med en reform av hele jernbanesektoren, som han omtaler som rotete og fragmentert organisert.

- Tre stolper utgjør hovedrammene i denne reformen: 1. Vi oppretter et direktorat som skal ha det overordnede ansvaret for jernbanesektoren, 2. En stor del av Jernbaneverket omdannes til et infrastrukturforetak med ansvar for drift, vedlikehold, utbygging og forvaltning av infrastrukturen, og 3. Vi skal ha en konkurranseutsetting av persontogtrafikken, sier Aarset.

Han mener jernbanen har gått en ørkenvandring i mange tiår, og varsler en fortsatt styrking under den borgerlige regjeringen.

- For bare få år siden hadde jernbanen et budsjett på 12 milliarder kroner. I år er det på 18 milliarder, og det øker neste år, sier han.

På Nor Rail-seminaret fortalte Abelia-advokat Tore Frellumstad om utfordringene ved offentlige anskaffelser i jernbanesektoren, mens både Jernbaneverket og NSB snakket om verdien av forskning, utvikling og omstilling.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: