Abelia

Innhold

Lover IKT i industrimeldingen

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Næringsminister Monica Mæland møtte IT-næringen hos Abelia.

Mandag var statsråden på besøk hos Abelias IKT Advisory Board, hvor hun trakk frem omstilling av Norge som den største politiske utfordringen ved siden av flyktningsituasjonen.

- Etterspørselen fra oljesektoren synker, produktivitetsveksten er lavere enn den har vært, og vi blir stadig flere eldre. Derfor er det viktig med en satsing på kunnskap og innovasjon, sier Mæland.

Hun påpeker at hele 60 prosent av departementets budsjett går til næringsrettet innovasjon, og legger vekt på at IKT vil være et satsingsområde fremover.

- IKT er en vekstnæring, og Produktivitetskommisjonen er tydelige på hvor viktig den er for økt produktivitet. IKT vil være helt sentralt i den industrimeldingen som departementet nå går i gang med. Jeg har med en invitasjon til dere: Vi ønsker bred debatt om disse områdene, sier Mæland.

Hun mener staten kan vise til flere digitale suksesshistorier. Blant annet sa den forrige skattedirektøren at de måtte hatt 800 flere ansatte hvis det ikke hadde vært for Altinn og andre digitaliseringstiltak i Skatteetaten. Det er imidlertid fortsatt mye ugjort i offentlig sektor.

- Det er sørgelig at kommunene er sinker i digitaliseringen, og staten gjør heller ikke alt rett, sier Mæland.

Telenor Norges Berit Svendsen tok opp utfordringer knyttet til å få fiber i bakken, som kommunenes gravegebyrer.

- Som bransje må vi ut og fortelle om løsningene, sa hun, og påpekte at digitalisering er summen av menneskenes kreativitet og maskinenes kapasitet, sier hun.

EVRYs Janne Log tok til orde for bedre offentlig-privat samarbeid, og Flemming Hegerstrøm fra Hospital IT påpekte at mange offentlige virksomheter mangler incentiver til å ta nye løsninger i bruk.

Abelia-sjef Håkon Haugli understreker at IKT-næringen er ulik alle andre næringer.

- Vår næring vokser, skaper verdier og arbeidsplasser, men vårt viktigste bidrag er den verdiskaping og omstilling kunnskaps- og teknologinæringen muliggjør for andre, sier han.

- Vi står overfor et vendepunkt i økonomien der teknologi, innovasjon og nyskaping blir suksessfaktorer. Jeg er enig med statsministeren som sier at vi i dag må ta riktige valg slik at fremtidens politikere ikke får enda vanskeligere valg å håndtere, sier Haugli.

- Vi må spørre oss hvordan Norge kan bli en verdensledende teknologinasjon. En forutsetning er å øke digitaliseringstakten i offentlig sektor, samt gripe mulighetene som åpner seg innen blant annet velferdsteknologi og læringsteknologi, sier han.

IKT Advisory Board er Abelias rådgivningspanel for IKT-området, og består av nøkkelpersoner fra Norges største IKT-selskaper.

På mandagens møte fikk statsråd Monica Mæland overlevert konkrete forslag på IKT-området fra administrerende direktør Sverre Hurum i Bouvet.

- Statsråden har en spennende og veldig viktig jobb. Oljeprisen stuper og det er nå  mange godt kvalifiserte arbeidsledige . Dette gir store muligheter. I 1971 kom de mye omtalte 10 oljebudene. I dag jeg vil overrekke statsråden de 10 IKT-budene, sier Hurum.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: