Nordmenn positive til innsamling av "big data"

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

En rykende fersk undersøkelse bestilt av Abelia dokumenterer nordmenns holdninger til innsamling av data om deg og meg. Se resultatene her.

Hele 66,8 prosent i undersøkelsen, utført av Infact, svarer at de ønsker en komplett digital pasientjournal hvor deres medisinske historie blir brukt til å innkalle dem til undersøkelser, hvis de visste at det ville gitt dem et friskere og bedre liv. 

– Vår undersøkelse viser at nordmenn er mye mer positive til offentlig sektors bruk av IKT på denne måten enn de er til at store internasjonale selskaper gjør det. Folk ser ut til å mene at de som utnytter big data minst, er de som burde utnytte det mest, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia.

Mulig nytt teknologieventyr

Haugli mener utnyttelse av stordata, eller "big data", åpner for et nytt teknologieventyr i Norge. Dette kan få store ringvirkninger også i offentlig sektor.

Resultater fra undersøkelsen:

  • 2 av 3 nordmenn ønsker å bli automatisk kalt inn til undersøkelser basert på sin medisinske historie i en komplett digital pasientjournal.
  • 63 prosent mener skolen bør bruke flere digitale løsninger hvis det medfører at læringen i større grad blir tilpasset elevens nivå og behov.
  • 60 prosent mener offentlige myndigheter i større grad burde utnytte data de har samlet inn om innbyggerne for å kunne tilby bedre offentlige tjenester.
  • 51 prosent vil tillate GPS-sporing i bilen som rapporterer direkte til politiet hvis du er i nærheten av alvorlig kriminalitet.
  • 59 prosent mener myndighetene bør bruke teknologiske muligheter for å hindre frafallet i det norske skolesystemet.
  • 4 av 5 nordmenn mener det er akseptabelt med automatisk overvåking av alle grenseoverganger med skiltgjenkjenning for å finne smuglere.

Mange er usikre

Offentlig sektor samler inn en rekke data om nordmenn, og er derfor i en unik posisjon til å tilby enklere og bedre tjenester til sine innbyggere. Stordata åpner for bedre samfunnsløsninger og en ny bølge av produktivitet.

Tjenester basert på avanserte dataanalyser er fortsatt nye for veldig mange, og bruken av store informasjonsmengder reiser flere problemstillinger rundt personvern som må håndteres praktisk og politisk. 

– Det er gode grunner til at mange er usikre i møtet med de nye mulighetene, og avgjørende at vi får mer kunnskap på feltet. Dermed blir folk i stand til å veie fordeler opp mot ulemper, sier Haugli.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: