Abelia

Innhold

Fem råd fra en Abelia-bedrift

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Næringsdepartementet på besøk til ansatt-eide Kantega.

Abelias medlemsbedrift Kantega fikk besøk av Nærings- og fiskeridepartementets prosjekt "Ut i landet".

– Vi fikk en god dialog om viktige rammer for IT-bransjen, sier Marit Collin, administrerende direktør i Kantega.

Hun benyttet anledningen til å fortelle om våre arbeidsmetoder og vår hverdag. Samtidig fikk Kantega et innblikk i hvordan departementet jobber.

- Det var særlig interessant å høre om departementets arbeid med å forbedre Skattefunnordningen og andre tiltak for å øke FoU i bedriftene, sier hun. Og vi hadde en god dialog om hvordan man kan utvikle og styrke IT-bransjen i Norge, sier Collin.

Tone Evje fra NFD forteller at departementet deler denne positive opplevelsen.

- Årets tema for NFDs "Ut i landet" var omstilling, innovasjon og konkurransekraft. Besøket hos Kantega ga oss innsikt i hvordan de jobber for å nå opp i konkurransen og hva de ser som utfordringer for næringslivet generelt og IT-bransjen spesielt. Vi hadde en hyggelig, lærerik og veldig interessant dag, sier Evje.

Her er et sammendrag av sakene som ble diskutert

Outsourcing ikke så billig som vi tror

Noen av landet største selskaper og rollemodeller, eid av det offentlige, har flyttet sin IT-virksomhet ut av Norge.- Det mener vi i Kantega er uheldig. I første omgang gir det arbeidsledige IT-eksperter. Men fortsetter det offentlige sin flytting av IT-utvikling ut av landet vil det også svekke våre universiteter og forskningsinstitusjoner, noe som er langt verre, sier Collin. Vi anbefaler Sintefs rapport basert på norske bedrifters erfaring med outsouring, som viser at outsourcing ikke er så billig som mange tror!

Store aktører svekker innovasjonskraften 

Vi ser en utvikling i retning av større og større rammeavtaler. Dette vil svekke innovasjonskraften og gi reduserte skatteinntekter, fordi de største avtalene kun kan vinnes av store leverandører. Bedrifter med under 200 ansatte vil være for små og deres bidrag til innovasjon og til å bygge IT-bransjen vil reduseres kraftig. Innovasjonslysten og evnen er stor i norske SMB. På møtet anbefalte Kantegas representanter NFD å gi SMB mulighet til å delta i spillet ved å lyse ut flere offentlige prosjekter, ikke kun satse på rammeavtaler.

Monotont prispress gir ikke de beste IT-løsningene 

Vi ser ofte at pris vektes for høyt. Faktorer som kompetanse og gjennomføringsevne blir for ofte stemoderlig behandlet. Slik sett kan offentlig sektor få gode IT-løsninger basert på flaks, i stedet for evne til nytenking, nysgjerrighet og lysten til å skape verdi for brukeren av IT-løsningen. Vi anbefaler at det gjøres tiltak for i større grad vektlegge kompetanse, gjennomføringsevne og nytteverdi, sier Collin.

Smidig utvikling gir best og billigst resultat 

Dagens maler for innkjøpskontrakter er til hinder for smidig utvikling og bidrar dermed ikke godt nok til gode løsninger. Innkjøper jobber ofte i 1-2 år med å utarbeide en kravspesifikasjon før utlysningsprosessen starter.

- Dette er kostbart og hindrer og hindrer leverandører å bidra med sin kompetanse i behovskartleggingen. Det offentlige bør gi sine leverandører tillit og velge smidig metodikk i utviklingen av fremtidige løsninger. Et smidig samspill mellom innkjøper og leverandør fra spesifisering til ferdigsstillelse gir de beste og billigste løsningene. Det er da kompetansen partene besitter utnyttes maksimalt og skaper innovasjon i utviklingsprosjektene, sier Collin.

Kantega eies av de ansatte - det gjør noe med oss

-Forskning i England viser at bedrifter eid av ansatte tålte finanskrisen i 2009 bedre enn andre, sier Collin.

Videre forteller hun at Canada, som stat, har gitt lån til ansatte som får mulighet til å overta familieeide bedrifter. Statistikk viser at familiebedrifter som er solgt til ansatte driver videre med bedre resultater enn tidligere, sier hun. Hos oss i Kantega gjenspeiler eierskapet seg i engasjerte medarbeidere som pådrivere til gode resultater, lav turnover, vekst og best av alt kunder som ønsker å jobbe sammen med oss lenge.

Nærings- og fiskeridepartementet arrangerer årlig "Ut i landet" prosjektet hvor de ansatte drar på bedriftsbesøk til bedrifter over hele landet.

- Dette gjør vi fordi vi ønsker tettere kontakt med næringslivet og innspill til arbeidet vi gjør. Hos Kantega fikk vi gode innspill til hva som kan bidra til mer verdiskaping i norsk næringsliv fremover. Nå tar vi oss alle innspillene tilbake til departementet, sier Evje.

På besøk hos Kantega fra Næringsdepartementet var: Tonje Evje, Morten Thorp, Anniken Mordal, Yngvild Glopen og Tyri Hustad Stugu.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: