Industri 4.0 er i ferd med å snu verdens industribedrifter på hodet. Teknologier som tingenes internett, big data, automatisering, roboter og kunstig intelligens er kjernen i endringen.

Men like viktig er nytenkning av verdikjeder, slik som Abelia-bedriften Gelato group er i gang med for trykkeriindustrien.

Kongsberg Gruppen har i dag ledende ledende teknologiposisjoner innenfor maritim, olje, gass, luftfart og forsvarsindustrien. Nå oppretter de Kongsberg Digital for å løfte disse næringene inn i den hel-digitale tidsalderen. I spissen for selskapet står Hege Skryseth, som får med seg 450 ansatte.

- Jeg får nå ansvar for en spennende portfolio med produkter og tjenester. Målet er å bygge en enhet som kan tilby våre kunder og partnere verdiøkende tjenester basert på eksisterende og fremtidige teknologier, sier Skryseth.

Viktig for norsk omstilling

Den nye satsingen vil være betydningsfull både i norsk og internasjonal kontekst.

- Kongsberg Gruppen er allerede ledende på digitalisering av industrien og tar med dette ledertrøya i Norges "industri 4.0". Selskapet er kjernen i ett av Norges viktigste industrielle miljøer og har i løpet av sine 200 år vært gjennom mange store endringer. Nå tar de et nytt, fremoverlent grep som vil kunne få stor betydning for Norges omstillingsevne. Jeg vil også benytte anledningen til å gratulere Hege Skryseth med en av Norges viktigste og mest spennende jobber, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Kongsberg Gruppen er i dag ledende blant annet innenfor sensorteknologi, elektronikk, programvareutvikling og big data-prosessering. Det nye selskapet skal bli verdensledende på industriell programvareutvikling. 

- Lanseringen av Kongsberg Digital er et viktig steg i selskapets strategi for å utvikle neste generasjon løsninger, sier Kongsberg-sjef Walter Qvam.

Kongsberg Digital vil jobbe tett med en rekke ledende aktører både innen akademia og forskning, og hos leverandører og kunder.  

Les mer om nysatsingen hos Kongsberggruppen