Digitalisering av næringslivet

Produktiviteten må øke for at den norske konkurransekraften og velferdsmodellen skal opprettholdes. Produktivitet handler om hvordan vi kan gjøre ting på en ny og smartere måte.

Våre to viktigste politikkforslag:

  • Industrimeldingen som er varslet fra Nærings- og fiskeridepartementet må synliggjøre digitaliseringens muligheter for norsk næringsliv, og at rammevilkårene for de digitale næringer styrkes.
  • Antall studieplasser innen informatikk må økes med 50 prosent innen 2020.

Det innebærer innovasjon gjennom å la teknologi overta oppgaver som tidligere ble utført manuelt, og det innebærer innovasjon gjennom å gjøre ting på helt nye måter og tenke annerledes om hvordan oppgaver bør løses.

Vi står foran en ny revolusjon drevet av teknologi som big data, nettskyer, roboter, tingenes internett, kunstig intelligens og 3D-printing. Denne revolusjonen handler like mye om å se muligheter for nye forretningsmodeller som å effektiviseres allerede eksisterende prosesser. Kongsberg Gruppen uttrykker paradigmeskiftet i norsk næringsliv godt når bedriften sier at disse teknologiske skiftene over de neste 10-20 årene vil bety mer for Norge enn oljen har gjort. Vi må lære av vår historie og tidligere omstillinger. Vi trenger en sterk og samordnet nasjonal strategi for å lykkes.

En oljedopet norsk økonomi har holdt reformer på en armlengdes avstand. Produktivitetskommisjonen peker på at tiden er inne for å gjennomføre overgangen fra en råvare- til en kunnskapsbasert økonomi. Vi må omstille oss, og en vesentlig del av dette er modernisering av norsk industri. Skal industrien være levedyktig må vi produsere større volum med lavere antall timer. Digitalisering er en nødvendighet for å få til slike prosesser. Digitaliseringen av industrien omtales ofte som Industri 4.0, og handler i stor grad om automatisering. Prosesser som overtas av roboter eller avansert programvare gir lavere kostnadsnivå, og er en trussel for arbeidsoppgavene til en rekke yrkesgrupper.

McKinsey sier i undesøkelsen "Cracking the digital code", at det største hinderet for digitalisering er kvalifisert arbeidskraft. Norge har allerede en kritisk mangel på IKT-kompetanse og etterspørselen vil øke i årene som kommer. Damvad og Samfunnsøkonomisk Analyse har beregnet at det vil – i beste fall – vil være en av fire IKT-stillinger som vil stå ubesatt i 2030. Å utdanne flere innen IKT-fag vil være helt nødvendig dersom vi skal lykkes like godt med digitalisering som vi gjorde med utnyttelsen av oljen.

Siste nytt om digitalisering av næringslivet:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: