Vraker taksametrene

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Fagsjef IKT, Kjetil Thorvik Brun.

Regjeringen lanserer flere tiltak for å modernisere persontransport. Men markedet forblir like fastlåst.

Abelia har engasjert seg i delingsøkonomien, og politikerne har det siste året stått i kø for å sole seg i glansen av potensialet i den digitale økonomien.

Nå har Samferdselsdepartementet lettet på sløret om hvordan de ser for seg å myke opp et av områdets heteste temaer - drosjereguleringen. Dette er et av første stegene i det pågående politiske arbeidet med å tilpasse samfunnet til nye digitale tjenester.

Abelias Kjetil Thorvik Brun peker på følgende positive punkter:

  • Vurderer fjerne tilknytningsplikten til drosjesentralene
  • Vurderer oppheve krav om det må være hovederverv for å få løyve
  • Vurderer å godta alternativer til taksameter
  • Vurderer å kreve forhåndsavtalte priser

Det betyr blant annet at prisen i fremtiden vil være avtalt allerede før reisen begynner, og at de dyre taksametrene mest sannsynlig vil kunne fjernes til fordel for mer moderne teknologi.

Halveis opprydning

Brun er fornøyd med at departementet nå er i gang, men skulle gjerne sett at de gikk til kjernen av saken – løyveordningen og behovsprøvingen. Han mener at det ikke er noen motsetning mellom å sikre tilbud om transport både i by og land, samtidig som en sikrer bedre konkurranse og markedsadgang for transportdelingsselskap.

- Departementet tråkker på gassen, men det hjelper lite når de ikke har satt bilen i gir. Uten å gå til kjernen i saken, blir vi bare stående stille og ruse med motoren, advarer Thorvik Brun.

Han viser til at flere rapporter og analyser de siste årene har anbefalt deregulering på disse områdene. Altså fantes det gode argumenter for å gjøre noe med dette allerede før delingsøkonomi og transportdeling seilte opp som viktige politiske saker.

- ESA har tidligere kritisert Norge på grunn av etableringshindre i taxinæringen. Departementet rydder nå opp i noe, og det er bra, men de mest vesentlige innovasjons- og etableringshindrene ligger urørt, sier Thorvik Brun.

Han regner med at det er et tidsspørsmål før politikerne dykker dypere.

- Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen har pekt ut en retning som er langt mer ambisiøs enn dette. De kan neppe være kjent med at Samferdselsdepartementets arbeid på dette området så langt skal stå som et toneangivende eksempl på regjeringens digitaliseringspolitikk, mener Thorvik Brun.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: