Abelia

Innhold

Vi må teste et deregulert drosjemarked

#205

Christine Korme er direktør for digitalisering og fornying i Abelia. Foto: Esben Johansen

Konkurransen i drosjemarkedet fungerer ikke. I påvente av ny regulering bør myndighetene sette i gang geografisk avgrensede forsøk med deregulering, skriver Christine Korme i denne kommentaren.

De siste ukene har flere skrevet om markedet for persontransport. Ofte er det plattformselskapet Uber som får unngjelde. Imidlertid er det ikke Uber som er problemet. Uber er bare nok et eksempel som viser at konkurransen i persontransportmarkedet ikke fungerer.

Dagens system har gjort drosjetjenester svært dyre for kundene. Statistisk årbok for Oslo viser at prisene på drosje økte med hele 96 prosent fra 2007 til 2013, mens den generelle prisstigningen bare var 13,1 prosent i samme periode. Dermed økte drosjeprisene mer enn sju - 7 - ganger mer enn konsumprisindeksen. I samme periode sank tiden med passasjerer i drosjene fra 26 til 19 minutter per time, samtidig som antall drosjeturer per innbygger gikk ned fra 21,3 til 15,4. Høyere priser og færre passasjerer har igjen ført til at næringen må ta seg enda bedre betalt - og dette skjedde FØR tjenestene til Uber ble tilgjengelige i Norge.

Dyre tjenester

Forbrukerrådet påpekte allerede før Ubers inntreden at dagens regulering gir en dyr og dårlig tjeneste for brukerne. Senere har både Konkurransetilsynet, det regjeringsoppnevnte Delingsøkonomiutvalget og EFTAs overvåkingsorgan ESA gjort det samme. Det er hevet over enhver tvil at reguleringen for persontransport må gjennom en digital vask og tilpasses et marked som ser helt annerledes ut enn da regelverket ble utformet.

De som tjener godt på markedssvikten er imidlertid ikke villige til å gi seg uten kamp. Selskaper med nye, innovative og kundefokuserte digitale løsninger møter derfor motbør. Utdaterte lover og regler begrunnes med kvalitet, bransjetradisjoner og krav til hvem og hvordan tjenesten kan utføres. Situasjonen er imidlertid at ny teknologi kan forbedre den eksisterende bransjen og samtidig gi forbrukerne adgang til nye tjenester og transportformer. Teknologi forandrer forbrukere, og det er ikke oppsiktsvekkende at de også krever nye tjenester.

Flytting av etableringshindre

Samferdselsdepartementet vil oppheve enkelte krav, men beholde andre. Abelia frykter at en slik omlegging skal resultere i at etableringshindre bare flyttes fra ett sted til et annet. Departementet har anslått av en ny regulering ikke vil kunne tre i kraft før i 2020. Imens må norske forbrukere smøre seg med tålmodighet.

Vi vet ikke sikkert hvordan deregulering vil slå ut forskjellig i tett- og spredtbygde strøk, og hvordan dette vil påvirke pasienttransport og lignende tjenester. I påvente av at en ny regulering blir satt i gang, foreslår Abelia, at det umiddelbart innføres en overgangsordning der markedet åpnes helt i noen områder som er geografisk begrenset. Oslo eller andre storbyer samt et knippe kommuner i distriktene kan fungere som eksempler.

Verdifull innsikt

Hvis disse markedene åpnes fullstendig uten ytterligere krav til utøvelsen av persontransport, får vi mulighet til å analysere og forstå effekten av et minst mulig påvirket marked. Det vil gi verdifull innsikt for regjeringens endelige deregulering, og om det må gjøres forskjell på by og land for å sikre persontransport til alle brukergrupper.

Det har nærmest gått sport i å rope om innovasjon og ny teknologi, men når løsningene først åpenbarer seg lar mange seg lokke av status quo på grunn av usikkerhet. Hvis vi mener alvor med at regulering skal fremme – og ikke hemme – innovasjon, bør et prøveprosjekt være en god inngang. Det vil gi erfaringer om dereguleringens effekt og hvordan man best kan implementere dette i ulike geografiske områder.

(Denne kommentaren er tidligere publisert i Dagens Næringsliv)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: