Delingsøkonomien har for alvor feid inn i det norske vokabularet på nyåret. Abelia arrangerte denne uken sitt tredje rundebordsmøte om temaet. Denne gangen møtte aktørene - deriblant Gelato Group, Nabobil, Uber, Weclean, Leieting, Nyby og Lotel - forbrukerombud Gry Nergård, Forbrukerrådets Audun Skeidsvoll og Datatilsyn-sjef Bjørn Erik Thon.  

Forbrukermyndighetene uttalte seg positivt om de nye løsningene, men trakk fram at det for øyeblikket er noen uklarheter omkring hvem som har ansvaret - plattformtilbyder eller brukerne av løsningene.

Delingsaktørene etterlyste på sin side bedre veiledere for hvilke regler som gjelder dem.

- Vi oppfordrer alle relevante offentlige etater å utarbeide egne veiledere om temaet. Det er sjelden den tradisjonelle informasjonen fungerer godt nok i møte med de nye aktørene, sier Kjetil Thorvik Brun, fagsjef IKT i Abelia.

Veiledere på vei

I etterkant av at Abelia grep tak i den nye næringen i høst har Skattedirektoratet fått på plass en slik veileder, mens Datatilsynet har en generell veileder for gründere. I møtet varslet Forbrukerombudets Gry Nergård at de gjerne bidrar med en lignende veileder på sitt område.

- For nystartede delingsselskaper er noen ukers svartid veldig lang tid og kan ha stor betydning for hvordan de lykkes i kampen med internasjonale konkurrenter. Raske svar og veiledere som gir best mulig svar på problemstillingene har derfor stor betydning for selskapene, fastslår Brun.  

Neste skritt i Abelias arbeid med delingsøkonomien er nå Delingsøkonomi-konferansen 3. mars. Her vil Abelia presentere sin politikk for delingsøkonomien, mens finansminister Siv Jensen vil fortelle om departements arbeid og kommende utvalg på området.

Tror på delingsøkonomien

Abelias Håkon Haugli innledet rundebordet med å påpeke at nordmenn virker å forstå betydningen av delingsøkonomien.

I en fersk SIFO-undersøkelse oppgir:

  • 68 prosent av de spurte at delingsøkonomien vil være lønnsom for forbrukere.
  • 67 prosent mener den vil gi ressursbesparelser og et bedre miljø.
  • 54 prosent tror tilliten og den sosiale omgangen mellom fremmede vil øke.

I SIFO-undersøkelsen, som ble gjennomført før jul, oppgir 13 prosent av de spurte at de er registrert på en tjeneste, mens 6 porosent er aktive brukere.

45 prosent oppga på dette tidspunktet å ha hørt om delingsøkonomien. Tallet stammer fra før NHO-sjef Kristin Skogen Lund gjennomførte en Uber-tur med VG ved nyttårstider.

- Oppmerksomheten om delingsøkonomien har vært enorm de siste månedene, og den er økende. Hadde undersøkelsen vært gjort tror vi at et stort flertall i befolkningen vet hva dette dreier seg om, sier Brun.