Å forby delingsøkonomien er på linje med å forby internett, advarte Abelia-sjef Håkon Haugli nylig. Nå tar han og Abelia initiativ til å finne løsninger på enkelte av bekymringene LO og andre interesseorganisasjoner har for delingsøkonomien.

Målet er å forene det beste fra de nye forretningsmodellene med verdiene i den norske modellen.

- Abelia opplever at delingsøkonomien allerede er godt etablert i Norge, og ikke kan stoppes. Samtidig ber bedriftene i delingsøkonomien om å bli regulert, slik at de kan bidra til bedre ressursutnyttelse i Norge, sier Haugli.

- Sverige og Finland har kommet lenger

Arbeidet med skissen startet sist uke da Abelia samlet en rekke av bedriftene i delingsøkonomien, politikere og forskere til et rundebordsmøte.

Professor Tor W. Andreassen innledet sammen med Nabobil-sjef Even Heggernes, og argumenterte for at Norge bør se mulighetene i delingsøkonomien i stedet for hindringene.

Deltagerne på møtet viste blant annet til at både Sverige og Finland har gjort midlertidige grep, for å gjøre det enklere for delingsøkonomiaktørene å komme inn i markedet.

Se NHH-professor Tor W. Andreassen begrunne hvorfor Norge må satse på delingsøkonomien:

 

Arbeidsliv, skatt og forbruker

I Norge opplever aktørene å få ulike svar på hvordan brukerne i delingsøkonomien. Abelia er derfor svært glad for at Venstres Guri Melby reiser spørsmålet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om hvordan delingsøkonomi på transportområdet.

Uber Norge-sjef Carl Endresen gir deg her sitt syn på hva Norge bør gjøre for å tilpasse seg delingsøkonomien:

 

Abelias skisse tar sikte på å vise hvordan delingsøkonomien er en sentral del av norsk omstilling, og kan bidra til økt ressursutnyttelse – samtidig som den bevarer verdiene i den norske samfunnsmodellen.

- Abelias erfaring er at disse selskapene kommer til oss fordi de ønsker hjelp til å bli regulert slik at de kan bli ansett som en ansvarlig bidragsyter i det norske samfunnet. Utfordringen er at dagens regelverk er skapt for gårsdagens bedrifter, ikke morgendagens. Vi mener denne situasjonen må endres raskt, sier Kjetil Thorvik Brun, fagansvarlig for IKT.

Han peker konkret på arbeidsliv, skatt og forbrukerperspektiv som områder det er viktig å få på plass løsninger raskt.