Abelia

Innhold

Regjeringen vil deregulere drosjemarkedet

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Drosjer i kø på holdeplass.

I går sendte regjeringen en endring av drosjereguleringen ut på høring. Den åpner for større konkurranse, og skal gjøre det enklere for nye aktører å etablere seg i markedet.

Det skal bli større konkurranse om drosjemarkedet i byene og enklere for nye aktører å etablere seg.

Det er blant punktene i regjeringens forslag til ny drosjeregulering som ble sendt ut på høring i går.

Les også: Drosjeregulering på høring (regjeringen.no)

– Etterspørselen etter drosje i byene er stor. Her vil åpen konkurranse regulere bransjen. Folk er vant med enkel tilgang til transporttjenester gjennom bruk av mobilapplikasjoner. Med en liberalisering kan nye aktører etablere seg, så lenge de følger lover og regler. Vi er opptatt av å ha en seriøs drosjenæring, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Teknologinøytral regulering

Leder for teknologi og digitalisering i Abelia, Kjetil Thorvik Brun, ser positivt på det nye forslaget.

– Vi er fornøyd med at regjeringen har hørt på flere av våre innspill. Vårt hovedpoeng er at det bør være reell mulighet for nye aktører å etablere seg i konkurranse med eksisterende aktører, og at regelverket i større grad bør legge til rette for ulike forretningsmodeller og ny teknologi, sier han.

Han mener det er helt nødvendig at markedsreguleringen er teknologinøytral.

Les også: Drosjemarkedet skriker etter reform

– Kravet om taksameter er foreløpig ikke endret i forslaget, men en arbeidsgruppe skal vurdere om taksameter kan erstattes med enklere, billigere og teknologinøytrale løsninger. Arbeidsgruppen skal legge frem en rapport rundt nyttår. Vi kommer til å følge prosessen videre, både gjennom innspill til regelverket i høringsrunden, og ved å følge arbeidet med en teknologinøytral løsning for taksameter, sier Brun.

Han lister opp de viktigste forslagene til endringer i regjeringens forslag:

  • Antallsbegrensningen for løyver foreslås fjernet, og det samme gjelder driveplikt og krav til hovederverv for løyvehaver.
  • Det innføres tidsavgrensede nasjonale løyver som må fornyes hvert tiende år.
  • Plikten til å være tilknyttet en sentral oppheves, og det innføres plikt til loggføring av alle drosjeturer.
  • Det innføres ett løyve for all persontransport med kjøretøy som har inntil ni sitteplasser.
  • Fylkeskommuner gis en mulighet til å tildele enerett på løyver i kommuner med færre enn 20.000 innbyggere og innbyggertetthet lavere enn 80 per km2. Dette skal sikre et tilfredsstillende drosjetilbud også der en markedsløsning ikke gir et godt nok tilbud.

Les også: Vi må teste et deregulert drosjemarked

Bakgrunnen for ny regulering av drosjemarkedet er at det de siste årene har kommet en rekke nye aktører på persontransportmarkedet. Disse har møtt sterk motstand hos de eksisterende aktørene i bransjen, og har opplevd et regelverk som ikke har tatt høyde for nye digitale forretningsmodeller.

Hindret etablering

I februar 2017 kom EFTAs overvåkingsorgan ESA med en uttalelse om den norske drosjenæringen hvor de konkluderte med at det norske løyvesystemet hindrer etablering for nye aktører. I sitt tilsvar til i ESA i desember 2017 varslet regjeringen at de ville gjøre endringer for å tilpasse regelverket.

Forslaget til ny regulering skal nå ut på høring til desember, og et endelig forslag til lovendringer skal legges frem for Stortinget til våren. Etter planen skal den nye reguleringen av drosjemarkedet tre i kraft 1. januar 2020.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: