Abelia

Innhold

Portrettfoto av Haugli

Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia. Foto: Esben Johansen.

Når myndighetene ikke følger opp delingsøkonomiutvalgets innstilling, blir landskapet uoversiktlig både for nye innovative selskaper og de etablerte næringene de konkurrerer med. Skal vi regulere for fortiden eller fremtiden? spør Håkon Haugli i denne kommentaren.

I dag varslet delingsøkonomiselskapet Uber at de midlertidig stenger tjenesten Uber Pop, som er hoveddelen av selskapets drift i Norge. Det er dårlige nyheter for norske forbrukere – og et varsku til norske myndigheter som har brukt altfor lang tid på å utvikle et tydelig og oppdatert lovverk for digitale plattformselskaper.

Venter på svar

Det regjeringsnedsatte delingsøkonomiutvalget leverte en rekke forslag i sin utredning som ble lagt frem i februar. Både Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet og en rekke fremstående forskere og næringslivsrepresentanter var positive til innstillingen. Siden den tid har den ligget i en skuff i Finansdepartementet. I mellomtiden har EFTAs overvåkingsorgan ESA påpekt at bestemmelsene i yrkestransportregelverket hindrer retten til fri etablering. Heller ikke her har regjeringen kommet med tilsvar.

Delingstjenester kan løse både små og store samfunnsutfordringer knyttet til bærekraft, innovasjon og produktivitet. De gir bedre og enklere kobling mellom tilbud og etterspørsel, bedre utnyttelse av ressurser og arbeidskraft, og legger grunnlag for økonomisk vekst og velferd. Vi må ha som mål å fremme – ikke hemme – delingstjenester som bidrar til lavere CO2-utslipp, verdiskaping og nødvendig omstilling.

Sterk økning i delingstjenester

De siste to ukene har det kommet to nye rapporter om delingstjenester i Norge, og de viser at bruken er sterkt økende. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) kunne i 2015 slå fast at hver femtende nordmann mellom 18 og 60 år hadde brukt delingstjenester. To år senere er dette steget til hver tredje nordmann. Forskerne er overrasket over den raske utviklingen. Samtidig viser tall fra SSB at hver tiende nordmann mellom 16 og 79 år har brukt apper eller nettsteder for å bestille overnatting og transport fra andre privatpersoner det siste året.

Manglende regulering av delingstjenester er ikke bare et problem for de nye selskapene. Det er like mye et problem for de eksisterende næringene som møter ny konkurranse og må forholde seg til utdaterte lover og regler.

Ønsker regulering

De siste to årene har Abelia fått stadig nye delingsaktører som medlemmer. De ønsker å være del av det organiserte arbeidslivet, de ønsker løsninger for innrapportering av skattepliktig inntekt, og de ønsker like konkurransevilkår i møte med eksisterende aktører.

Denne uken skal regjeringen levere et nytt statsbudsjett. Det er grunn til å håpe at de legger frem konkrete planer for håndtering av den digitalt drevne delingsøkonomien. Å hente frem delingsøkonomiutvalgets rapport fra skuffen bør skje umiddelbart.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: