Abelia

Innhold

Delingsøkonomi i medvind

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Finansminister Siv Jensen er en av dem som omfavner delingsøkonomien.

Finansminister Siv Jensen er en av dem som omfavner delingsøkonomien.

Skattedirektøren, samferdselsministeren, finansministeren og NHO Reiseliv omfavner nå delingsøkonomien.

I høst dro Abelia for alvor i gang sitt arbeid med å få delingsøkonomien inn som en regulert del av norsk økonomi.

Nylig fikk arbeidet støtte av finansminister Siv Jensen. Hun er engasjert i både mulighetene og utfordringene og ønsker direkte dialog med mange berørte parter. Derfor stiller hun på Abelias rundebordsmøte om temaet neste uke for å få innspill på hvordan bransjen kan reguleres.

Dialogen vil ta utgangspunkt i et brev Abelia sendte til departementet før jul.

I brevet nevner Abelia flere forslag til mulige løsninger:

Skille mellom yrkes og hobbyvirksomhet
Forenkling gjennom skatt fra første inntektskrone
Pålegg om elektroniske transaksjoner mellom bruker og tjenestyter.
Skille mellom by og distrikt for transporttjenester.

- I delingsøkonomien ligger spirene til nye og mer ressurseffektive samfunnsformer. Brukerne etterspør dette og det gir unike muligheter for arbeidstagere for større fleksibilitet og for samfunnet i utnyttelse av restarbeidsevne hos personer som per i dag befinner seg utenfor arbeidslivet, sier Christine Korme, direktør for digitalisering i Abelia.

Abelia er samtidig tydelig på at det er behov for en bredere gjennomgang av delingsøkonomiens innvirkning på norsk økonomi. Dette bør skje gjennom en hurtigarbeidende utvalg, noe finansminister Siv Jensen har stilt seg positiv til.

Bred støtte fra NHOs årskonferanse

Debatten om delingsøkonomien skjøt for alvor fart på nyåret da NHO-sjef Kristin Skogen Lund delingsøkonomi-debatten flere hakk videre, da hun kjørte Uber sammen med VG.

Det skjedde etter at Abelia-sjef Håkon Haugli i lenger tid hadde tatt til orde for å regulere området.

Under NHOs årskonferanse torsdag var det ikke lenger noen som var i tvil om hva delingsøkonomien dreier seg om, og at det er helt nødvendig at Norge tilpasser regelverket til også å omfatte delingsøkonomien.

- Det korte svaret er ja, dette skal vi hjelpe til med, uttalte skattedirektør Hans Christian Holte.

Den positive holdningen til skattedirektøren er avgjørende for å skape gode rammevilkår.

- Delingsaktørene som har meldt seg inn i Abelia har tydelig uttrykt at de ønsker å følge loven. Men så langt finnes det mange eksempler på at det ikke har vært mulig, sier Korme.
- Fremstår meningsløst om 10 år

Mens politiet avskilter Uber-sjåførene, tar samferdselsminister Ketil Solvik Olsen til orde for at Uber er gårsdagens diskusjon.

– Diskusjonen vi har nå, vil om ti år fremstå helt menings­løs, sier Solvik-Olsen til DN.

Selv NHO Reiseliv som er blitt oppfattet som en kritiker av Airb&B understreker at også reiselivet må være åpen for innovasjon.

- Vi ønsker AirBnb og ande velkommen vi, sier Devold - før hun tar forbehold om at konkurransevilkårene må bli like.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: