Abelia

Innhold

Abelia med i delingsøkonomiutvalget

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Christine Korme

Direktør for digitalisering, Christine Korme, er Abelias representant i delingsøkonomiutvalget.

Fornyings- og digitaliseringsdirektør Christine Korme i Abelia er oppnevnt i det nye utvalget som skal se nærmere på delingsøkonomien.

Det ble klart da utvalget ble presentert i statsråd i dag. Tidligere har det vært kjent at økonomiprofessor Tommy Staahl Gabrielsen ved Universitetet i Bergen skal lede utvalget.

I sitt innlegg på Abelias konferanse om delingsøkonomi torsdag antydet finansminister Siv Jensen hva utvalget skal diskutere. Reguleringer i arbeidsmarkedet, reguleringer i enkeltmarkeder og forbrukerrettigheter vil stå sentralt.

- Dette er veldig spennende temaer som jeg gleder meg til å diskutere, sier Christine Korme.

Mange utfordringer

Abelia-sjef Håkon Haugli er svært fornøyd med at regjeringen setter ned et utvalg på delingsøkonomien.

- Jeg vil takke finansminister Siv Jensen for hennes personlige engasjement, og for at hun har prioritert dialog med Abelias medlemsbedrifter om mulighetene og utfordringene i delingsøkonomien, sier Haugli.

- På Abelias konferanse påpekte finansministeren at fordelene med delingsøkonomien er åpenbare, men at det heller ikke er vanskelig å få øye på utfordringene. Det har hun rett i, og det var dette som var bakgrunnen for at Abelia i fjor foreslo et offentlig utvalg. Vi er naturligvis veldig glade for at dette nå kommer på plass. Vi er opptatt av at regulering må fremme, ikke hemme digitale tjenester og næringsutvikling, sier han.

Kompetent utvalg

Haugli mener regjeringen har funnet frem til et kompetent utvalg, og setter pris på at Korme har fått følge av flere representanter fra næringslivet: Roger Schjerva i interesseorganisasjonen IKT-Norge og Anders Hordvei Mjåset fra gründerfellesskapet MESH.

- Selv om vi er ulike organisasjoner, har Abelia og IKT-Norge mange fellesnevnere. Det vil gi god bredde i diskusjonen rundt de digitale plattformene som står sentralt i delingsøkonomien. I tillegg representerer Mjåset gründerne som skal skape fremtidens norske delingsøkonomiske selskaper, sier Haugli.

- Det er viktig å påpeke at Christine Korme ikke skal sitte i dette utvalget for å fremme Abelias syn, men forvalte problemstillinger rundt delingsøkonomien for hele næringslivet. NHO representerer mange ulike næringer med ulikt utgangspunkt. Det er viktig å stimulere innovasjon og bidra til at norske selskaper kan hevde seg i delingsøkonomien. Men det er også viktig å sørge for at det blir konkurranse på like vilkår for eksisterende og nye næringer, sier han.

Fra mandatet

Utvalget skal vurdere muligheter og utfordringer som framveksten av delingsøkonomien reiser, og spesielt skal de vektlegge potensialet for mer effektiv bruk av ressurser. Utvalget skal identifisere reguleringer som utfordres av delingsøkonomien, herunder reguleringer i arbeidsmarkedet, reguleringer i enkeltmarkeder og forbrukerrettigheter.

Utvalget skal ha et samfunnsøkonomisk perspektiv, og hovedvekten skal legges på generelle prinsipper som kan ha bred anvendelse, herunder om det er felles reguleringer som bør justeres for å oppnå større grad av symmetri mellom delingsøkonomien og tradisjonelle virksomheter.

Sammensetning av utvalget

Utvalget skal ledes av økonomiprofessor Tommy Staahl Gabrielsen ved Universitetet i Bergen. Med seg får han økonomiprofessor professor Espen Rasmus Moen ved Universitetet i Oslo, økonomiprofessor Tor Wallin Andreassen ved Norges Handelshøyskole, fornyings- og digitaliseringsdirektør Christine Korme i Abelia, advokat Siri Teigum i advokatkontoret Thommesen, sjeføkonom Roger Schjerva i IKT-Norge, direktør Randi Runa Svenkerud Flesland i Forbrukerrådet, Anders Hordvei Mjåset fra gründerfellesskapet MESH og LO-sekretær Trude Tinnlund.

Utvalget skal levere sin rapport innen 1. februar 2017.

Se pressemelding med mandat og sammensetning her!

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: