Abelia

Innhold

Å nei! Det var ikke sånn innovasjon vi vil ha!

Kommentar, Teknologi og digitalisering

Publisert

Det er lett å ønske innovasjon og omstilling så lenge det ikke berører din bransje.

De fleste synes å være enig i at Norge trenger innovasjon og omstilling i både privat og offentlig sektor for å opprettholde vår levestandard. Imidlertid kan resultatene utebli når de ulike aktørene innser at omstilling og innovasjon også vil berøre dem direkte. "Å nei, det var ikke sånn innovasjon vi ville ha." Hele poenget med omstilling, nye næringer og forretningsmodeller er imidlertid at de kan utfordre alle eksisterende næringer.

Reaksjonene på delingsøkonomien er et godt eksempel. Nye næringer og forretningsmodeller kan ikke automatisk tilpasses gamle reguleringer hvis vi ønsker økt innovasjon. Derfor er det ikke gitt at løyver, konsesjoner og lignende ordninger skal bestå til evig tid. Når samfunnet og betingelsene endrer seg, må også spillereglene revurderes.

Delingsøkonomien kan skape nye jobber og verdier, men i sitt vesen utfordrer den dagens regelverk. Derfor må myndighetene vurdere hvilke konsekvenser inntoget av delingsøkonomien bør få for regulering og deregulering. Det er ikke gitt at gårsdagens regler gir størst samfunnsøkonomisk gevinst i morgen.

I Stortingets spørretime 17. desember spurte Venstres Guri Melby om samferdselsministeren ville ta initiativ til en gjennomgang av regelverket på transportområdet for å tillate forretningsmodeller basert på delingsøkonomien. Statsråd Ketil Solvik-Olsen svarte at delingsøkonomien blant annet utfordrer yrkestransportregelverket, løyveplikten, manglende kjøreseddel hos sjåførene og skattesystemet. Han vil nå vurdere om og eventuelt hvordan ulike typer forretningsmodeller kan reguleres innen det samme regelverket. Vi må sikre at det er ryddige rammer for konkurranse innenfor et forutsigbart regelverk, avsluttet Solvik-Olsen. Abelia oppfatter dette som en nødvendig og konstruktiv tilnærming til den omstilling og innovasjon myndighetene selv har bedt om.

Vi kan imidlertid ikke overlate til sektormyndigheter å møte en omveltning av økonomi, arbeidsmarked og skattesystem med redskap som drosjeløyver og forskriftsendringer. At Uber-sjåfører blir stoppet av politiet den ene dagen, og fortalt av retten at de ikke gjør noe galt den andre, viser at vi trenger en bred gjennomgang av delingsøkonomien.

En norsk offentlig utredning (NOU) er en lang prosess, uansett hvor "hurtigarbeidende" man ønsker å gjøre den. Men har vi egentlig noe alternativ? Vi trenger et overordnet blikk på delingsøkonomien. Her kan ikke konklusjonen bli innovasjon og omstilling som er bra for alle ulike aktører, men innovasjon og omstilling som er best for Norge.

Dette innlegget sto på trykk i DN onsdag 6. januar

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: