Abelia

Innhold

Innspill fra Abelia om endring av drosjereguleringen

Dette er Abelias kommentarer om endring drosjeregulering som svar på en oppfordring fra Samferdselsdepartementet.

Abelia viser til møte i Samferdselsdepartementet 11.12.17 der det ble varslet en igangsetting av et større regelverksarbeid hvor blant annet behovsprøvingen og sentraltilknytningsplikten ble foreslått opphevet, men der det også ble gjort klart at kravet til drosjeløyve skulle bestå.

Departementet ytret ønske om innspill til Samferdselsdepartementets videre prosess. Abelia takker for anledningen til å kunne bidra.

Abelia har ved flere anledninger tidligere gitt innspill til modernisering av regelverket for yrkestransport. Vi er fornøyd med at ESA har gitt klar beskjed om sin holdning til norske reguleringer innen persontransport, og at departementet nå går inn for å etterkomme kravene. For Abelia er det mest vesentlige at markedsreguleringer tillater og understøtter innovasjon, ny teknologi, etableringsfrihet og er i takt med forbrukernes ønsker.

Ny lovgivning bør ta utgangspunkt i de nødvendige samfunnsmessige hensyn som loven skal sørge for, og deretter spesifisere de krav som er nødvendige for å oppnå disse hensynene. Dette for å sikre at lovgivningen best mulig tilfredsstiller samfunnsmessige hensyn i dag, men hvis mulig – også framover i tid.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: