Abelia er grunnleggende positiv til delingsøkonomien. Delingsøkonomien bidrar til å løse flere små og store samfunnsutfordringer blant annet knyttet til klima og bærekraft, og til behovet for innovasjon og produktivitetsforbedringer.

Bedre og enklere kobling mellom tilbud og etterspørsel, samt en bedre utnyttelse av eksisterende ressurser og arbeidskraft utgjør delingsøkonomiens fremste positive trekk. Samfunnet bør tilrettelegge for en slik utvikling samtidig som vi må finne gode løsninger på de utfordringene nye forretningsmodeller kan føre med seg.

Delingsøkonomien må sees som en del av den totale omstillingen Norge trenger. Her snakker vi om ny teknologi, forbrukerdrevne og innovative forretningsmodeller, bedre ressursutnyttelse, bærekraftige løsninger og muligheter for å mobilisere personer inn i aktivitet og arbeid. Men dersom vi ikke skal kvele de initiativene som er allerede er tatt, må det handles raskt. Abelia anser at vår videre felles håndtering og tilrettelegging av delingsøkonomien er en god syretest på norsk omstillingsevne.

Abelia har mange av delingsøkonomiaktørene som medlemmer og vi var tidlig ute med å etterlyse en bred gjennomgang av delingsøkonomien i form av en NOU. I mars 2016 satte finansminister Siv Jensen ned et offentlig delingsøkonomiutvalg og i februar 2017 la utvalget fram sin rapport. Direktør for digitalisering og fornying i Abelia, Christine Korme representerte NHO i utvalget.
I rapporten fremheves de positive mulighetene delingsøkonomien gir i form av bedre utnyttelse av eksisterende ressurser, økt konkurranse, lavere priser, høyere grad av innovasjon og et bedre miljø.

Utvalget foreslår en rekke konkrete tiltak - blant annet:

  • En informasjonsportal om plikter og rettigheter i delingsøkonomien.
  • Obligatorisk innrapportering til skatteetaten for delingsøkonomiselskapene.
  • Forenklet skattebehandling av småinntekter.
  • Styrket meklingsordning for forbrukere.
  • Å fjerne etableringsbarrierer i markedet for delingsøkonomiplattformer.
  • Å fjerne løyveplikten i drosjemarkedet.

Abelia og NHO støtter alle disse forslagene.

Les også: Abelias høringsuttalelse om utvalgets rapport her

Abelia mener

Delingsøkonomien inspirerer til økt entreprenørskap, tillater flere å delta i arbeidslivet og den kan gi arbeidsledige og nyutdannede verdifull arbeidserfaring.

Abelia mener delingsøkonomien både skaper arbeidsplasser og bidrar med nødvendig og etterspurt innovasjon.

Eksisterende ordninger må ikke bli et vern for noen aktører og etableringsbarrierer for andre. Allmenne krav til skatt, person- og forbrukervern, sikkerhet og konkurranse på like vilkår må ivaretas. Sett med Abelias øyne ligger den politiske utfordringen i å få regulert disse selskapene på en slik måte at vi tar vare på innovasjonen, verdiene og arbeidsplassene de skaper.

Vi er glade for at Regjeringen tok Abelias oppfordring om å utarbeide en NOU som grunnlag for ny politikk og oppdaterte reguleringer. Nå gjelder det å følge utvalgets anbefalinger slik at vi raskt og enkelt kan benytte oss av de mulighetene delingsøkonomien tilfører.

Abelia mener fleksibiliteten og den lave inngangsterskelen ved delingsøkonomien kan gi muligheter for at personer som i dag står utenfor arbeidslivet med enkle grep kan få en fot innenfor. Norge er avhengig av å dra bedre nytte av restarbeidsevnen, og dersom vi skal få til det må trygde- og velferdsordninger endres.

En delingsøkonomi er en miljøvennlig økonomi. At vi i større grad kan utnytte hverandres eiendeler gjør at det er mindre produksjonsbehov samtidig som vi opprettholder finansiell aktivitet. Biler er dyre, de står ubrukt 23 timer i døgnet i snitt, og de er lite miljøvennlige å produsere. Å gjøre det mulig for flere å bruke samme bil er i seg selv bra for miljøet, i tillegg kan dette føre til at færre trenger å eie egen bil. Det samme gjelder på en rekke andre områder. 

Siste nytt om delingsøkonomien:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: