Abelia

Innhold

Avgiftsendring truer norsk datasenternæring

Nyhet, Politisk sak

Publisert

#205

Regjeringen har foreslått endringer i særavgiftsforskriften om avgift på elektrisk kraft levert til datasentre, med hensikt å fjerne avgiftsreduksjonen på kraft brukt til utvinning av kryptovaluta.

Abelia mener forslaget er skadelig for norsk næringsliv og datasenterindustrien, ødeleggende for norsk konkurransekraft, og ikke praktisk gjennomførbart.  

Som representanter for kunnskaps- og teknologibedriftene i Norge har vi derfor skrevet et felles høringssvar med bransjeorganisasjonen IKT-Norge der vi argumenterer for at forslaget bør forkastes.

Forslaget er skadelig for hele bransjen og vil svekke vår konkurransekraft i forhold til våre naboland. Dette gjelder både fordi forslaget er krevende å avgrense i praksis og fordi det svekker Norges omdømme som et land med forutsigbare rammevilkår.

Norges evne til å skape nye næringer med bedrifter som lykkes, vokser og skaper arbeidsplasser er avhengig av at myndighetene bidrar med stabile, forutsigbare og transparente rammevilkår som er konkurransedyktige med andre land. Norge er et lite land, og vår evne til å lykkes avhenger av at vi tiltrekker oss både kunder og kapital fra utlandet.

Det tar tid å bygge tillit i markedet. Norges omdømme som et land det er attraktivt å investere i er en av våre største styrker, og den må vernes. Dersom det oppstår et inntrykk av at rammebetingelser som skatte- og avgiftsregler mangler forutsigbarhet og endres hurtig, svekkes Norges omdømme som en attraktiv industrinasjon og bedriftenes evne til å konkurrere internasjonalt.

Datasentre har potensiale for å bli viktige hjørnestensbedrifter for lokalsamfunn og å bidra med arbeidsplasser som Norge har et stort behov for. En avgiftsendring for utvinning av kryptovaluta kan bli et betydelig hinder for utvikling av moderne norsk industri, samtidig som en flytting av denne industrien til våre naboland ikke vil bidra til å redusere kraftforbruket forbundet med prosessene.

Les hele høringssvaret her

https://www.abelia.no/bransjer/teknologi-og-digitalisering/horinger/horingssvar---endring-av-saravgiftsforskriften---avgift-pa-elektrisk-kraft/

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: