Abelia

Innhold

Våre kommentarer til Stortingets innstilling:

Årlig redegjørelse

Mindretallet ved Arbeiderpartiet har kommet med en god ide, nemlig at regjeringen årlig bør fremme en redegjørelse for Stortinget om Norges digitale vekst etter modell fra Danmark. Til tross for at dette er et forslag fra mindretallet synes Abelia regjeringen absolutt bør vurdere dette.

Strategi for offentlige IKT-innkjøp

Abelia er glad for at mindretallet ved Arbeiderpartiet og Senterpartiet har merket seg vårt innspill i høringen om fravær av næringslivet. Mindretallet støtter Abelia i at Digital agenda i for liten grad adresserer næringslivets muligheter og etterlyser også en strategi for offentlig innkjøp og da særlig IKT-innkjøp.

Strukturert offentlige data - en rettighet

Abelia mener at det vil være formålstjenlig for regjeringen å legge ytterligere og sterkere føringer for tilgjengeliggjøring av ulike former for offentlige data. Tilgang på strukturert offentlige data bør gjøres til en rettighet, og gjøres tilgjengelig i så stor grad som mulig for næringsutvikling. Slik skapes bedre tjenester for innbyggere i et godt samspill mellom stat og marked. Dette er et forslag Abelia vil fortsette å jobbe for i tiden som kommer.

Kompetanse

Sammen med IKT-Norge, NITO og Tekna krevde Abelia 100 nye studieplasser til IKT for 2017 og at koding bør bli obligatorisk i grunnskolen. Et mindretall i komiteen støtter disse fire organisasjonene. Arbeiderpartiet og Venstre har i sine alternative budsjett foreslått at det bevilges 1000 nye studieplasser innen IKT.

Det tegnes til tider et litt dystert bilde av ny teknologi og hva digitalisering vil føre med seg for arbeidslivet. Abelia deler komiteens oppfatning om at de teknologiske endringen vil kunne gi mange et mer spennende arbeidsliv, færre rutineoppgaver og et tryggere arbeidsliv med færre ulykker. Det er viktig å bære fram dette positive perspektivet samtidig som vi må være realistiske og innse at de samme endringene stiller nye og andre krav til hver enkelt av oss i forhold til omstilling og endringsvilje. 

Digitaliseringsrådet

Abelia mener det vil vært klokt å inkludere personer fra privat sektor i rådet. Usikkerhet rundt habilitet bør være enkelt å unngå, ved å følge etablert praksis for vurdering av habilitet. En måte å inkludere representasjon av privat næringsliv i rådet er å etablere en rullerende ordning med et utvalg personer med solid digitaliseringskompetanse.

Grensegang offentlig og privat

Komiteen er opptatt av at samspillet mellom offentlig og privat sektor styrkes og presiserer at det offentlige i utgangspunktet ikke selv skal gjøre det som markedet kan gjøre bedre og mer effektivt. Dette er en presisering Abelia er meget glad for at blir påpekt. Abelia er i likhet med komiteen positiv til at regjeringen har etablert en arbeidsgruppe som skal se på tiltak for å bedre konkurransen mellom offentlig og privat sektor som skal legges fram i januar 2018. Abelia har derfor i sitt innspill til Digital Agenda oppfordret regjeringen til å avklare det prinsipielle skillet mellom hva det offentlige skal drive av eget IKT-utviklingsarbeid og hva som skal overlates til næringslivet. Slik kan vi sikre både bedre leveranser til det offentlige og forutsigbare konkurransevilkår for private aktører. I dette arbeidet bør det etter Abelias mening vurderes om hele eller deler av statlige IKT-virksomheter kan skilles ut fra staten.

Vår hovedinnvending mot Digital agenda er at den omtaler næringslivet i for liten grad.

Hilde Widerøe Wibe, næringspolitisk direktør i Abelia

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: