Viktig og god datasenterstrategi

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Regjeringen har lagt frem en ny datasenterstrategi, som skal bidra til bærekraftig vekst og flere arbeidsplasser i Norge. Abelia er fornøyd med at regjeringen har lyttet til næringen og anerkjenner betydningen av stabile rammevilkår.

Strategien inneholder en rekke nye tiltak som vil styrke Norges posisjon som datasenternasjon, inkludert styrking av Invest in Norway, enklere konsesjonsregime og muligheter for en tettere kobling mot utdanningsinstitusjoner.

- Dette er gode tiltak som viser at regjeringen tar vekstmulighetene i bransjen på alvor. Vi er også svært fornøyde med at regjeringen anerkjenner betydningen av stabile og forutsigbare rammevilkår for en bransje som gjennomfører store investeringer med lange tidshorisonter, sier Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia.

Regjeringens egne tall viser at det investeres stort i datasentre i Norge, og bransjen vil kunne bidra med over 11000 arbeidsplasser innen 2025.

-Dette er attraktive arbeidsplasser i hele Norge, og sentrene vil kunne fungere som nye hjørnestensbedrifter som skaper ringvirkninger for lokalsamfunnet. Vi håper og tror denne satsingen vil fortsette også ved et eventuelt regjeringsskifte i høst, sier Søreide.

Strategien legger også opp til det skal stilles en del krav til næringen. Bruk av spillvarme er noe Abelia har støttet, og er et viktig bidrag for å sikre en grønn næring. Likefullt mener vi det er viktig at Norge er på linje med EU, og at datasenternæringen likebehandles med andre deler av kraftkrevende industri.

Les mer og last ned regjeringens nye strategi her

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: