Revidert nasjonalbudsjett, teknologi og digitalisering

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

#205

I dag ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem av regjeringen. Her er noen av de viktigste sakene i regjeringens forslag for teknologi- og IT-sektoren

Abelia følger fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett tett. Revidert nasjonalbudsjett gir regjeringen muligheter til å gjøre endringer på statsbudsjettet for inneværende år. På grunn av koronakrisen har revidert nasjonalbudsjett blitt en viktigere hendelse enn i et normalår, ettersom utviklingen endrer seg kontinuerlig.

Regjeringen foreslår følgende:

  • 25 millioner til sikring og redundans i nord. NKOM har statet en analyse for Troms, og tiltak vil vurderes og fases inn på bakgrunn av denne analysen. Det foreslås å øke bevilgningen med 25 millioner.
  • Digitale fellesløsninger. Regjeringen foreslår 27 millioner til digitale fellesløsninger under Digitaliseringsdirektoratet. Dette innebærer for eksempel ID-porten, kontaktregisteret og Altinn.
  • NAVs moderniseringsprosjekt “Flere i arbeid – enklere, raskere, bedre”. Regjeringen foreslår 1 mrd til prosjektet som skal ta for seg modernisering av systemer for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, samt tjenesteyting og forvaltning av arbeidsmarkedstiltakene.
  • 37 millioner kroner for å sikre og videreutvikle nasjonale digitale fellesløsninger som Digitaliseringsdirektoratet har ansvar for.
  • Styrking av cybersikkerhetssenteret NSM skal benytte midlene til å arbeide med alvorlige digitale hendelser, gjennom oppbygging av hendelseshåndteringsteam og økt kapasitet til analyse.
  • Modernisert folkeregister i Tolletaten. 5 millioner kroner foreslås omdisponert til Tolletaten for å dekke kostnader til nødvendige IT-tilpasninger.
Leverer ikke på bredbånd

Det siste året med koronakrise og hjemmekontor har vist oss at vi er avhengig av bredbånd med god kapasitet og høy kvalitet, over hele landet, ikke bare i de store byene og der det bor flest folk. Fortsatt mangler omkring en halv million nordmenn bredbåndsforbindelse som takler hjemmekontor. 

Alle må få nødvendig tilgang for å ta del i helt avgjørende deler av samfunnet som å arbeide, delta sosialt og ikke minst benytte offentlige tjenester som legekonsultasjoner o.l. hjemmefra. Med den situasjonen vi nå har er det ingen tid å miste. Vi trenger en bredbåndsmilliard fra og med 2021 til og med 2025, sier Kjetil Thorvik Brun.

18 organisasjoner har utarbeidet felles ambisjonsnivå og krav for bredbåndsutbygging i Norge: 

  1. Ambisjonen er at alle, men minimum 95% av norske husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer, skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 Gbit/s i løpet av 2025. 
  2. Resten av landet skal som minimum ha tilgang til bredbånd med 100 Mbit/s i løpet av 2025. 
  3. Staten må øke tilskuddsordningen for bredbånd i statsbudsjettet til 1 milliard kroner per år, i perioden 2022-2025.
  4. Samtidig foretas en gjennomgang av tilskuddsordningene med sikte på å optimalisere prosessen og effekten. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: