Pandemien har skutt fart på digitaliseringen i offentlig sektor

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Nye tall fra SSB viser at 4 av 5 statlige virksomheter og kommuner har økt digitaliseringstakten i koronaperioden. Nesten like mange oppgir at pandemien har resultert i økt satsing på utvikling av digitale tjenester.

I årets undersøkelse har SSB stilt spørsmål om hvilke konsekvenser koronapandemien har hatt for bruk av IKT og digitalisering i offentlig sektor. Det har blant annet medført større behov for gode digitale tjenester, noe som gjenspeiles i en økning i satsningen på å utvikle digitale tjenester.

- Digitalisering og bruk av ny teknologi spiller en avgjørende rolle for å løse samfunnsutfordringene og sikre fremtidens velferd. Dette er en positiv utvikling, men skal den fortsette må vi blant annet høyne ambisjonene for utbygging av Norges digitale infrastruktur og sikre bedre tilgang på nødvendig IKT-kompetanse, sier Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia.

 Les også: Ny Stortingsmelding om digital infrastruktur

Kompetanse og samarbeid

De fleste digitaliseringsprosjektene i offentlig sektor gjennomføres i en eller annen form for samarbeid med eksterne parter. For eksempel svarer 72 prosent av de statlige virksomhetene at utvikling av internettløsninger skjer utelukkende med eller i samarbeid med eksterne leverandører.

- Teknologiutviklingen og den digitale transformasjonen både åpner for, og krever at, vi skaper nytt og enda bedre samspill mellom offentlig, privat og ideell sektor. Et samspill som vil gi økt innovasjon, bedre tjenester og større verdiskaping, sier Thorvik Brun.

De siste årene er tendensen at statlige virksomheter i større grad benytter eksterne ved digitaliseringsprosjekter, samtidig som virksomhetene forsøker å rekruttere egne IKT-spesialister. 3 av 4 oppgir at de har hatt problemer med å rekruttere IKT-spesialister.

- Mangelen på IKT-kompetanse i Norge er dessverre et velkjent problem. Dette rammer ikke bare næringen, men vår evne til å lykkes med den omstillingen som må til. Både i offentlig og privat sektor. Derfor trenger vi flere IKT-studieplasser, incentivordninger for livslang læring og vi må gjøre det langt enklere å hente inn kompetanse internasjonalt, sier Thorvik Brun.

Les mer om bruk av IKT i offentlig sektor hos SSB.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: