Abelia

Innhold

Ny stortingsmelding om den digitale infrastrukturen

Illustrasjonsbilde - Nordic Edge Expo i Stavanger.

Regjeringen har lagt frem en ny stortingsmelding om elektronisk kommunikasjon, "Vår felles digitale grunnmur". Abelia er skuffet over at ambisjonsnivået på bredbåndsutbygging, og mener Norge må ta steget over i gigabit-samfunnet.

Stortingsmeldingen staker ut kursen for utbyggingen av den digitale infrastrukturen de neste årene, og tar også for seg temaer som sikkerhet, fritt internett, internasjonalt samarbeid og digital inkludering. For bredbåndsutbyggingen er målet at 100 prosent av husstandene og virksomhetene i Norge skal ha tilbud om minst 100 Mbit/s nedlastingshastighet og minst 10 Mbit/s opplastingshastighet innen utgangen av 2025.

Norge må inn i gigabit-samfunnet

Abelia mener ambisjonsnivået på bredbånd er for lavt, og at vi trenger langt høyere mål for at Norge skal henge med på utviklingen.

- Stortingsmeldingen viser betydningen den digitale infrastrukturen har for hele samfunnet. Norge hadde ikke klart oss i nærheten så bra uten en god digital infrastruktur, særlig det siste året. Når verden rundt oss er på vei inn i gigabitsamfunnet holder det ikke med en gjentakelse av åtte år gamle ambisjoner", sier Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia.

Abelia har gått sammen med 17 andre organisasjoner og bedt politikerne om å legge til rette for at Norge blir et gigabitsamfunn i 2025.

Politikerne må sette nye mål om høyhastighets internett til alle, der de bor og arbeider, og som forpliktes med en forutsigbar økonomisk bredbåndsstøtteordning i kommende stortingsperiode. Avsenderne av brevet ber om at:

• Ambisjonen er at alle, men minimum 95% av norske husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer, skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 Gbit/s i løpet av 2025.
• Resten av landet skal som minimum ha tilgang til bredbånd med 100 Mbit/s i løpet av 2025.
• Staten må øke tilskuddsordningen for bredbånd i statsbudsjettet til 1 milliard kroner per år, i perioden 2022-2025.
• Samtidig foretas en gjennomgang av tilskuddsordningene med sikte på å optimalisere prosessen og effekten.

I tillegg til Abelia har følgende organisasjoner signert brevet som er sendt til regjeringen: NHO, KS, El og IT Forbundet, Negotia, NITO, Tekna, Forbrukerrådet, NBBL, Huseierne, IKT-Norge, Samfunnsbedriftene, MEF, Nelfo, Energi Norge, BNL, Norsk Eiendom og EBA.

- Markedet vil fortsatt løse det aller meste av utbyggingen av gigabit-bredbånd, men den statlige bredbåndsstøtten er nødvendig for å bygge ut områder som ikke klarer det på rene kommersielle vilkår. Da er det skuffende at regjeringen ikke synes å ville bidra mer, sier Thorvik Brun.

Sikkerhet i førersetet

Stortingsmeldingen adresserer viktige temaer knyttet til sikkerhet, fritt internett, internasjonalt samarbeid og digital inkludering.

Abelia har lenge vært opptatt av sikkerhet og redundans i infrastrukturen, og godt internasjonalt samarbeid om utviklingen.

-På disse områdene leverer meldingen stort sett i tråd med forventningene, og det er betryggende å se at regjeringen tar sikkerheten og ikke minst viktigheten av et fritt og åpent internett på alvor, sier Thorvik Brun.

Blant tiltakene i stortingsmeldingen kan vi lese at regjeringen vil utarbeide en nasjonal strategi for sikker og robust digital infrastruktur, og fortsette å legge til rette for flere utenlandsforbindelser for internett-trafikk. I tillegg skal det arbeides for å fremme informasjonsfrihet og fortsatt støtte for at internett skal være åpent og fritt tilgjengelig.

Du kan lese hele meldingen på regjeringens sider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20202021/id2842784/

Abelia vil gå gjennom stortingsmeldingens innhold for å gi innspill til Stortingets behandling på kort sikt, og oppfølging av meldingen på lengre sikt. Til dette arbeidet vil vi gjerne ha kommentarer og innspill fra medlemmer, så ta gjerne kontakt med oss.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: