Abelia

Innhold

Norge trenger grønne datasentre – uten kjepper i hjulene

#205

Mobiltelefonen i lommen, eller datamaskinen på jobben hadde ikke vært til å kjenne igjen uten nettskyen. Den norske digitale økonomien baserer seg i stadig større grad på data i nettskyen, og fundamentet for dette er datasentre. De har blitt vår nye kraftkrevendeindustri, og har potensiale til å bli viktige hjørnesteinsbedrifter i Norge.

Den gryende norske datasenterindustrien er takknemlig for at Regjeringen utarbeidet en strategi for å bygge en grønn datasenternæring i Norge. Sverige, Danmark og Finland har i mye større grad lykkes og Norge var på vei til å ta igjen forspranget. Strategien feirer i disse tider ett år, og vi har som følge av denne opplevd en kraftig vekst. Størsteparten av veksten kom fra internasjonale kunder. Strategien virket, men dessverre ble gleden av den kortvarig.

Bare to år etter at Stortinget valgte å likestille datasentre med annen kraftkrevende industri og gi bransjen samme rammebetingelser som våre naboland endrer budsjettforliket rammebetingelsene på en måte som datasentrenes kunder oppfatter som vilkårlig. Dette skaper betydelig usikkerhet i markedet.

Datasentrene drifter samfunnskritiske og virksomhetskritiske systemer og løsninger for sine kunder. De skal fungere 24 timer i døgnet, 365 dager i året, år etter år uten å stoppe. Etablering av et datasenter er en langsiktig beslutning. Et stabilt samfunn, med en stabil politisk situasjon og et forutsigbar skatte- og avgiftsregime er helt avgjørende nøkkelforhold.

Nylig presenterte Nordisk Ministerråd en rapport som forventer en tidobling i mengden lagret data i Norden frem til 2025. Rapporten trekker frem 5 punkter som gjør regionen unik: stabil infrastruktur på strøm, lave strømpriser, politisk stabilitet, stort strømoverskudd og hurtighet (time to market). Vi har fantastiske muligheter til å skape arbeidsplasser og verdier i årene framover.

Menon Economics har utarbeidet en rapport som viser sysselsettings effektene knyttet til en datasenteretablering. Denne rapporten viser at det med et typisk samlokaliseringsdatasenter skapes det mer enn 30 arbeidsplasser for hver megawatt. Verdifullt datautstyr skal kjøpes, fraktes, installeres, vedlikeholdes og skiftes ut. Kjøling skal dimensjoneres, installeres og driftes. Strenge sikkerhetskrav skal ivaretas, og stabiliteten i driften skal overvåkes. Alt er helt avgjørende for slike kritiske systemer.

Til sammen snakker vi om titusener av framtidsrettede nye arbeidsplasser i by og land som nå settes i spill.

Stortinget ønsket å ramme utvinning av kryptovaluta, men har dessverre valgt feil virkemiddel. Endringen vil i like stor grad ramme den del av bransjen som Regjeringen i sin datasenterstrategi, og regjeringsplattform, har definert som et satsningsområde for Norge. Hele bransjen rammes fordi internasjonale kunder registrerer at betydelige skatteendringer kanskje på kort tid og uten involvering av næringen på forhånd. Samtidig rammes forskning og utvikling av blokkkjedeteknologi, fordi utvinning av kryptovaluta til nå har vært den mest lønnsomme anvendelsen av teknologien og har finansiert forskning på andre anvendelser.

Vi oppfordrer Regjeringen til å be Stortinget korrigere vedtaket, undersøke nøyere hva en ønsket å oppnå med det opprinnelige vedtaket, og gå i dialog med næringen for å se på andre tiltak som kan være med å bidra til å nå ønsket målsetning. Ifølge Greenpeace utgjør det totale fotavtrykket til IT sektoren 7% av den globale strøm produksjonen.

Norge har en unik posisjon med nesten utelukkende fornybar energiproduksjon. Etableringen av datasentre i Norge fremfor andre steder vil være et viktig bidrag til oppnåelse av Paris-avtalen, og samtidig skape arbeidsplasser og verdier i Norge. Manglende forutsigbarhet i rammevilkår vil føre til at investeringer og arbeidsplasser etableres i våre naboland, drevet av norsk fornybar strøm.

Forslaget om avgiftsendring får konsekvenser for hele datasenterbransjen, og hele Norge. Det kommer i tillegg på et tidspunkt hvor datasenterstrategien akkurat er modnet nok til at innhøstingen av investeringer og arbeidsplasser kan begynne. Vi håper at Regjeringen lytter til næringen, tør å tenke nytt og ikke underminerer egen satsing på det som ligger an til å bli viktige hjørnesteinsbedrifter i en rekke kommuner i vårt langstrakte land.

Innlegget er tidligere publisert hos E24, i redigert form

Avsendere:
 •  Kjetil Thorvik Brun, Abelia
 • Roger Schjerva, IKT-Norge
 • Arne Handal, Arctic Circle Data Center AS
 • Petter M. Tømmeraas, Basefarm
 • Dag-Kjetil Hansen, Bredbåndsfylket Troms
 • Peder Nærbø, Bulk Infrastructure
 • Gisle Eckhoff, Digiplex
 • Rolf Jarle Aaberg, Follum Eiendom AS
 • Tor Kristian Gyland, Green Mountain
 • Jørn Skaane, Lefdal Mine Datacenter
 • Arve Ulriksen, Mo Industripark AS
 • Haakon Bryhni, Troll Housing AS

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: