Abelia

Innhold

Norge får nasjonal strategi for kunstig intelligens

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

#005

Nikolai Astrup under Høyres landsmøte 2017

Etter noen få dager i jobben, kommer digitaliseringsminister Nikolai Astrup med et viktig initiativ: Nå starter arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for kunstig intelligens. - Dette er viktig for hele norsk arbeid- og næringsliv. Bruken av kunstig intelligens er i kraftig vekst og teknologien vil få stor betydning fremover. Strategien må bidra til at norsk næringsliv og offentlig sektor kan utnytte mulighetene og må utvikles i nært samarbeid mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og næringsliv, sier administrerende direktør i Abelia, Håkon Haugli.

Stadig økende datamengder, særlig fra smarttelefoner, kjappere datamaskiner og gjennombrudd i forskningen, har i sum akselerert utviklingen innen kunstig intelligens (AI). Det sentrale spørsmålet nå er hva som skal til for at Norge kan lykkes med utvikling og anvendelse av AI. 

- I 2016 tok Telenor sammen med SINTEF, NTNU og StartUpLab initiativ til etableringen av et nasjonalt AI-senter i Trondheim. Under Arendalsuka i fjor sluttet  en rekke andre bedrifter seg til initiativet. Den nasjonale strategien bør bygge videre på erfaringene der, sier Haugli.

- Etikk er viktig

Digitaliseringsministeren ønsker å sørge for at både offentlig og privat sektor skal kunne benytte seg av kunstig intelligens. NHO-organisasjonen stiller seg helhjertet bak Astrups initiativ - og legger til mer.

 - Vi har hatt tett dialog med forskningsmiljøer og teknologinæringslivet om dette over tid. Oppsummert mener vi det er fem områder det blir særlig viktig at strategien adresserer:  Å øke tilgangen på kompetanse, styrke forskningsaktiviteten, bedre tilgang på åpne data, et etisk rammeverk og bruk av innovative anskaffelser som motor, sier Haugli.

Ikke for tidlig

Kina og USA kniver om ledelsen innen utvikling av kunstig intelligens, mens Storbritannia, Frankrike og våre naboland Sverige, Finland og Danmark allerede har strategier på plass. EU har oppfordret medlemslandene til å ta grep. 

Haugli er glad over at regjeringen lytter.

- Vi har vært bekymret for at Norge ikke har meldt seg på og tok allerede i 2016 for første gang til orde for en norsk AI-strategi. Med dette som bakteppe er vi selvsagt veldig glade for at digitaliseringsministeren nå kommer offensivt på banen. Abelia har tatt initiativ til en referansegruppe som står klare til å bidra, sier Haugli.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: