Abelia

Innhold

Gode dataambisjoner fra regjeringen

#205

Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Regjeringen la den 26. mars frem den etterlengtede stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon. Abelia mener retningen er god, og at næringslivet har blitt lyttet til.

Stortingsmeldingen staker ut kursen for næringsutvikling og innovasjon med data som ressurs, og tar for seg viktige tema som deling av offentlige data, regulering og retningslinjer for bruk av data i næringslivet, kompetanse og internasjonalt samarbeid.

- Verdiskaping og innovasjon med data er altomfattende. Regjeringen skal ha ros for å ta dette innover seg ved at meldingen dekker alt fra klima- og miljøspørsmål til næringsutvikling og internasjonal konkurransekraft, sier Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia.  

Abelia har lenge vært opptatt av mulighetene i den datadrevne økonomien, og har bidratt med utfyllende innspill i prosessen.

- Vi har hatt en god dialog med regjeringen underveis, og opplever at vi har blitt hørt. Vi er særlig glade for at det legges opp til høyere aktivitet i samarbeidet med EU på datafeltet, og at både IKT-kompetanse og IKT-forskning skal styrkes, sier Thorvik Brun.

I tillegg til fokus på internasjonalt samarbeid og kompetanse, er Abelia fornøyde med gjennomslag på frigjøring av eiendomsdata, utarbeidelse av prinsipper for deling av data fra offentlig sektor og fokus på utarbeidelse av standarder for offentliggjøring av sanntidsdata. -Dette er tiltak vi har etterspurt, og som regjeringen nå leverer på, fortsetter Thorvik Brun

Savner konkrete tiltak

Mange av tiltakene handler om kommende vurderinger og utredninger, fremfor konkrete løsninger som kan iverksettes raskt.

- Vi hadde forventet mer. Ikke når det gjelder ambisjonene, der leveres det absolutt, men vi hadde forventet mer når det gjelder gjennomføring. Terningkast 5 for ambisjoner. Terningkast 2 for gjennomføring, sier Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering.  

Data blir verdifullt først når den brukes, og Abelia har vært tydelige på at det offentlige må dele mer data enn i dag.

- Det er bra at regjeringen vil se på både regelverk og insentiver for å få til dette. Vi hadde imidlertid håpet at vi etter to år med denne problemstillingen skulle være nærmere noen konklusjoner fremfor nye utredninger og ekspertgrupper, sier Thorvik Brun.

Du kan lese hele meldingen på regjeringens sider:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-22-20202021/id2841118/

 

 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: