Abelia

Innhold

Kryptokluss

Kommentar, Teknologi og digitalisering

Publisert

#205

- Det er helt avgjørende med forutsigbar politikk og rammevilkår både lokalt og nasjonalt for datasenternæringen. Budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF fører til det motsatte, skriver leder for teknologi og digitalisering i Abelia, Kjetil Thorvik Brun, sammen med forskningsprofessor Haakon Bryhni ved Simula.

Regjeringen og KrF vil utestenge kryptovaluta fra lav elavgift. Det vil få utilsiktede konsekvenser som undergraver politikken for å fremme en grønn norsk datasenternæring, skriver Kjetil Thorvik Brun og Haakon Bryhni i denne kommentaren.

Regjeringen har samarbeidet tett med teknologinæringen for å legge til rette for fremvekst av en grønn datasenternæring i Norge. Resultatet er at aktører med planer om å etablere datasentre har valfartet til Norge. Årsaken er god strømpris, lave skatter og avgifter, tilgang på fornybar energi, god infrastruktur og stabilt politisk miljø. Med et pennestrøk har man nå fjernet tre av fem.

Fra innovasjon til tapte muligheter

I følge KPMG vil blokkjedemarkedet vokse fra 3,5 milliarder kroner i 2017 til over 60 milliarder kroner i 2022. Det er en årlig vekst på omkring 80 prosent. Det er liten tvil om at blokkjede er en teknologi med store framtidsutsikter.

Teknologien er anvendelig til alt fra sikring av helsedata og beskyttelse av kritisk infrastruktur som 5G, internett og strømnett, trygg logistikk for transport, merking av matvarer, opprinnelsesgaranti, samt sikring av kommunikasjon for autonome biler, busser og båter. I tillegg kommer kryptovaluta og en rekke tjenester av stor betydning i fremtiden.
Dagens foretrukne løsninger baserer seg i stor grad på energikrevende teknologi, men dette er et område det forskes mye på, og en rekke langt mindre energikrevende løsninger er allerede på plass.

Simula Research Laboratory har nylig mottatt betydelig forskningsfinansiering for å studere nye anvendelser for blokkjeder. Simula vil fortsatt kunne forske, men regjeringens budsjettforlik gjør det ikke attraktivt å kommersialisere forskningsresultatene i Norge. Med høye avgifter i Norge vil det være lav interesse for å ta en risiko ved prosjekter med blokkjede-teknologi her på berget – så lenge veien er kort til lave avgifter i våre naboland.

Kundene rømmer – og datasentre med dem

Datasentre har mange ulike produkter og forretningsmodeller. Et datasenter driver ikke nødvendigvis bare med utvinning av kryptovaluta eller annen type IT-tjenesteyting. I Norge har vi mange datasentre som leier ut plass til kundenes dataservere. De har ikke innsikt i hva maskinvaren brukes til, og et krav om dette vil mest sannsynlig føre til kundeflukt.

Research professor Haakon Bryhni ved Simula Metropolitan Centre for Digital Engineering.

Research professor Haakon Bryhni ved Simula Metropolitan Centre for Digital Engineering.

Blokkjeder og andre former for distribuerte databaser kan brukes til mye og er svært utbredt. Blant annet jobber Skatteetaten, DNB og Brønnøysundregistrene aktivt for å se hvordan de kan dra nytte av teknologien. En særegen strømavgift for spesifikke oppgaver i et datasenter er derfor ikke praktisk mulig, og vil ganske sikkert ramme andre deler av bransjen.

Uforutsigbare rammevilkår treffer alle typer datasentre

Loven om redusert avgift for datasentre over 0,5 MW ble innført 1. januar 2017, og mindre enn to år senere vil regjeringens budsjettforlik endre dette med bare én måneds varsel. Ingen land vi liker å sammenligne oss med har så uforutsigbare rammebetingelser.

Abelia er jevnlig i kontakt med store IT-aktører som vurderer ulike land for sine investeringer i datasentre. Der de tidligere diskutere hvor mange hundre IT-spesialister det er mulig for en avansert datasenteraktør å ansette, vil det nå bli en diskusjon om hvordan de skal komme seg ut av landet og ut av sine inngåtte forpliktelser.

Datasenterindustrien gir store muligheter for etablering av arbeidsplasser i Norge. Menon Economics har estimert at et stort «hyperscale» datasenter i Norge vil generere 6.800 arbeidsplasser over 12 år, og deretter 450 i alminnelig drift etter det.

Datasentre krever flere hundre millioner kroner i investeringer, og noen ganger mangfoldige milliarder. Derfor er det helt avgjørende med forutsigbar politikk og rammevilkår både lokalt og nasjonalt. Kort tid etter budsjettforliket har internasjonale aktører allerede merket seg forslaget fra regjeringen. Denne uønskede oppmerksomheten rammer ikke bare de som utvinner kryptovaluta, men hele datasenternæringen.

(Denne kommentaren er tidligere publisert i E24.)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: