Abelia

Innhold

Ja til kreativ destruksjon i offentlig sektor

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Håkon Haugli

- Anslaget om 65 prosent skatt i 2060 bør være kalddusjen Norge trenger for å forstå at det må handles nå, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Produktivitetskommisjonen overleverte i dag sin andre og siste rapport til finansminister Siv Jensen. Rapporten viser tydelig behovet for omstillingen av Norge – og spesielt offentlig sektor.

Norges oljeinntekter er i stor grad brukt til å utvide offentlige administrasjon. Hver tredje sysselsatt er nå i offentlig sektor. Det er behov for reformer og en tøffere prioritering, mindre byråkrati og mer teknologi.

- Mens det høye norske lønnsnivået har tvunget fram høyt opptak av teknologi og omstilling til mer effektiv bruk av ansatte i næringslivet, har offentlig sektor vært skånet. Offentlig sektor må ha samme omstillingskrav som næringslivet. Derfor må de legge ned gamle aktiviteter for å frigjøre ressurser til nye, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Kommisjonen varsler at tiden er inne for «kreativ destruksjon».

- Abelia mener en strategisk styrt digitalisering av offentlig sektor er nødvendig for å øke produktiviteten i Norge. Det må imidlertid ikke medføre at offentlig sektor eser ut gjennom flere byråkrater og parallelle direktorater.

- I stedet for å bygge opp spredte og ulike digitaliseringsenheter i hver enkelt etat og sektor, trenger vi én sterk pådriver som driver strategisk samordning for all digitalisering i både stat og kommune, sier Haugli.

Utfordring til Finansdepartementet

Næringspolitisk direktør Hilde Widerøe Wibe støtter Produktivitetskommisjonen i ønsket om mer digitalisering, automatisering, robotisering og delingsøkonomi.

- Vi er glade for at også kommisjonen påpeker en dramatisk kompetansemangel innen IKT. For å utnytte internasjonal teknologiutvikling og skape nye teknologiske vekstbedrifter, er vi avhengig av en langt sterkere satsing på IKT-kompetanse, sier Wibe.

Hun mener det er helt avgjørende at Finansdepartementet følger opp anbefalingene fra Produktivitetskommisjonen.

- Vi kan ikke fortsette med kortsiktige justeringer som kompenserer for økt ledighet i olje- og gassnæringen. Vi må sette i gang en langsiktig omstilling. Kommisjonen har gitt oss oppskriften som kan gi ny kurs for framtidig bærekraft i norsk økonomi, sier Wibe.

Behov for forskning og innovasjon

Kommisjonen vektlegger en overgang fra råvareøkonomi til kunnskapsøkonomi. Offentlige penger til forskning må i økende grad prioriteres på et overordnet nivå mot de store samfunnsutfordringene, slik det gjøres i EU. Innenfor disse områdene må det utføres både grunnleggende forskning og anvendt forskning. Det er ingen motsetning mellom kvalitet i forskningen og samfunnsnytte.

- Vi er enig i kommisjonens bekreftelse av at Norge scorer lavt på innovasjon, og det er avgjørende at vi øker innovasjonstakten. Det krever at forskningsinnsatsen mot de viktige samfunnsområdene øker. Det er ikke likegyldig hvor vi setter inn forskningsinnsats. Den må settes inn på områder som er viktige for Norge, sier Abelias forskningspolitiske rådgiver Agnes Landstad.

- Diagnosen er riktig og resepten er riktig. Nå gjenstår det bare at pasienten er villig til å ta medisinen, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: