IT-drevet innovasjon

Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Teknologi og digitalisering er blant de viktigste motorene i både det grønne skiftet, og i utviklingen av nye næringer i Norge, skriver Øystein E. Søreide.

Innlegget har tidligere stått på trykk i Finansavisen

Vi ser nå en kraftig vekst i grunder- og scale-up innen IT. I fjor gikk vi fra null til fire norske unicorns, som alle har IT og data som kjerne i sine forretningsmodeller. Tallene bak viser at disse er toppen av et voksende isfjell av digital innovasjon. 41 IT-noteringer på Oslo børs i 2020. IT-sektoren vokser som andel av verdiene på Oslo børs. Bak her igjen ser vi en innovasjonsaktivitet som varsler om fortsatt IT-vekst: I 2020 var IT-prosjekter den største mottakeren av støtte fra Innovasjon Norge. I tillegg popper det stadig opp nye private investeringsfond der gamle penger samles for å investere i nye muligheter.

Vår nye næringsminister Jan Christian Vestre er med rette opptatt av bedriftenes rolle i det grønne skiftet. Han varsler at han har dårlig tid.

Vi i Abelia mener at det grønne skiftet skapes av bedrifter som snur opp ned på gamle næringer, med nye forretningsmodeller som reduserer energibruk og hjelper forbrukerne til å spare både penger og miljø. Bergensbedriften Imove er et slikt eksempel. De lager en bildelingsplattform som gjør at man slipper å kjøpe diger SUV fordi vi innimellom trenger stor hyttebil, når man egentlig kjører uten bagasje det meste av tiden.

Skal Vestre snu hele næringslivet om til mer bærekraftig forretning, slik han selv har gjort med familiebedriften, må han bruke de innovasjonspolitiske virkemidlene han rår over. Regjeringen bruker mange milliarder hvert eneste år på å skape ny næringsvirksomhet i Norge. I tillegg kjøper det offentlige varer og tjenester for hundrevis av milliarder i året. Hvis disse verktøyene vris i grønn retning, vil vi akselerere det grønne skiftet. Helt enkelt.

Her kommer imidlertid pessimismen sigende. Er det grunn til å tro at en ny statsråd og en ny regjering virkelig klarer å få byråkratene til å tenke særlig nytt?

Diskusjonen om å bruke offentlig innkjøp til å fremme innovasjon og grønne løsninger har alltid degenerert til et spørsmål om juss og kontraktsformer. Som om det var relevant engang. Det vi trenger, er at det offentlige kjøper grønne nye ting. Det vi ikke trenger, er nye regler for hvordan velge mellom ulike grønne løsninger. Dette handler ikke om juss, men om ledelse. Politisk ledelse.  

Bak de Finansdepartementale ordene ‘områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet’ skjuler det seg et viktig spørsmål: Hva oppnår Norge med de flerfoldige statlige milliardene vi bruker på innovasjon og næringsutvikling? Gjennomgangen ble startet i 2018, men Støre-regjeringen har varslet at den nok må starte på nytt.

Vi i Abelia er lei av byråkratiets fomling, og har en klar beskjed til Vestre: Stopp all diskusjon om flytting av funksjoner mellom statlige direktorat. Det grønne skiftet avhenger ikke av å løse byråkratiske styringsproblemer eller få eller mange etater.

Det grønne skiftet avhenger av at vi får maksimal kraft i den IT-drevne innovasjonen som skapes ute i bedriftene nå. Næringsministerens jobb er å sikre at milliardene han rår over, skaper mest mulig innovasjon. Vår bestilling er; legg en klar innovasjonsstrategi. Og fullfør den.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: