Abelia

Innhold

Høring om regjeringens datamelding

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Direktør for næringspolitikk og samfunnskontakt i Abelia (kst) Kjetil Thorvik Brun. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Data som ressurs og som motor for økonomien og verdiskaping er på Stortingets agenda. Abelia var selvsagt til stede under en høring om temaet. Her kan du lese hva vi sa og hva som skjer.

29.04 arrangerte næringskomiteen på stortinget høring om stortingsmeldingen Data som ressurs- Datadrevet økonomi og verdiskaping. Abelia var selvsagt til stede, og la frem våre tanker om meldingen og hva næringslivet trenger for å utnytte potensialet i den digitale transformasjonen.

Stortingsmeldingen staker ut kursen for næringsutvikling og innovasjon med data som ressurs, og tar for seg viktige tema som deling av offentlige data, regulering og retningslinjer for bruk av data i næringslivet, kompetanse og internasjonalt samarbeid.

Abelia har vært positive til ambisjonene og målbildet i meldingen, men også kritiske til at tiltakene ikke står i stil.

I høringen la Abelia særlig vekt på viktigheten tilrettelegging for datadeling i næringslivet gjennom digitaliseringsklart regelverk, og tilgang på offentlige data. Vi trakk også frem den tidligere foreslåtte ordningen om KompetanseFUNN, for å sikre etter- og videreutdanning i arbeidslivet.

I lys av de store utfordringene mange bedrifter opplever som følge av Shrems-II dommen i EU-domstolen, understreket vi også betydningen av at regjeringen er proaktive på å finne gode løsninger for å sikre internasjonal dataflyt.

Til stede i samme høringsgruppe var også NHO, Virke, KS, TEKNA, NITO, NELFO, Huseiernes Landsforbund, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening.

Du kan se Abelias innlegg og hele høringen i opptak på stortingets nettsider.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: