Abelia

Innhold

Gjestekommentar: Data gir konkurransefordel

#205

Mikke Skou, leder for Veracity i DNV GL

I forbindelse med lanseringen av Menon-rapporten om data og verdiskaping, har vi stilt noen spørsmål til Abelia-medlemmer som skaper samfunnsverdier med data.

Mikkel Skou, leder for DNV GLs digitale plattform Veracity, mener tilgang til data kommer til å bli stadig viktigere for norske bedrifter. 

Hvorfor er data viktig?

Riktig data med god kvalitet kan fortelle oss hvor vår forretning går, hvilke utslipp vi har og hvordan våre kunder bruker våre tjenester. For å stå seg i et hardt konkurrensepreget marked, og for å tilfredstille stadig tøffere legale krav til for eksempel utslippsrapportering og -redusering, blir tilgangen til slik data viktig for bedrifters suksess fremover.  Lett tilgjengelig data blir informasjon som effektivt lar oss vurdere og endre våre prioriteringer og kurs. 

Hvordan skaper din virksomhet verdier med data? 

DNV GL har i alle år brukt data og informasjon som grunnlag for våre sikkerhets og kvalitetstjenester. Våre inspektører har i lang tid besøkt kundens operasjon og samlet data som så legger grunnlaget for våre tjenester. Fremover vil data fra operative systemer spille en større rolle som tilstandsdokumentasjon. Kunden vil også selv bruke mobile løsninger for å dokumentere tilstand på utstyr og konstruksjoner.  Dette vil føre til at vi får en kontinuerlig tilstandsrapportering som i sin tur gir større sikkerhet og bedre mulighet for tidlig håndtering.

For å ta den maritime næringen som et eksempel, så kan et skip gjerne ha flere tusen sensorer som sender informasjon fra skipet. I tillegg skapes det informasjon i ulike systemer. Sammen kan disse dataene gi grunnlag for analyser og beslutninger som kan gjøre skipsoperasjonen mer miljøvennlig, mer effektiv og sikrere. Problemet er at i dag ligger data ofte i ulike siloer, som ikke kan  samkjøres for analyser, og det er store spørsmål om datasikkerhet og eierskap.  DNV GL hjelper kunderne med å sikre datakvaliteten, og klargjør dataen for analyse. På Veracity kan den så samkjøres med andre data og deles mellom interessenter på en sikker måte.

Hva må Norge og norsk næringsliv gjøre for å hente ut potensialet i data?

Norge  og næringslivet må identifisere og sikre tilgang og eierskap til data som er strategisk for verdiskaping. Bedriftens data bør få en verdi i regnskapet, og man må også administrere data slik at man sikrer  kvalitet og standardisering. Bedrifter trenger også sikre digitale plattformer som støtter relevante datastandarder og reduser kostnaden ved utvikling og leveranse av digitale tjenester. 

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: